Voorgestelde Naamsverandering vorm t.o.v. Pretoria

Hierby aangeheg is ‘n vorm vir u insette oor die voorgestelde naamsverandering van Pretoria. Vul dit asseblief in en stuur so gou moontlik terug

Stuur hierdie asseblief ook aan almal wat u ken wat graag ‘n inset sal wil lewer.