Solidariteit sluit loonooreenkoms met Comair

3 Maart 2015

 

 

 

ʼn Gunstige driejaar-loonooreenkoms vir alle kajuitbemanning wat Vrydag met Comair gesluit is, het ʼn einde aan die sloerende loongeskil met dié lugvaartmaatskappy gebring, het die vakbond Solidariteit vandag gesê. Die ooreenkoms behels ʼn algehele verhoging van 8% in die eerste jaar, en ’n 7,5%-verhoging in die tweede en derde jaar.

 

Volgens Johan Botha, hoof van Solidariteit se Professionele Bedryf, is die ooreenkoms bereik sowat ʼn maand nadat die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) ingevolge artikel 150 van die Wet op Arbeidsverhoudinge die partye genader het om die geskil te besleg.

 

“Die ooreenkoms skep ʼn goeie balans tussen die behoeftes van die werknemers en die werkgewer,” meen Botha. “Die ooreenkoms sal verder help om die vertroebelde verhouding tussen die werkgewer en werknemers, wat vanjaar se loononderhandelinge gekniehalter het, te herstel,” voeg hy by.

 

Die loonooreenkoms sal terugwerkend vanaf 1 Januarie ingestel word. Solidariteit is deel van ʼn samewerkingsooreenkoms by Comair waarvolgens daar kollektief namens lede onderhandel word. Solidariteit, wat die meerderheidsvakbond is, verteenwoordig 210 lede onder die 389 kajuitbemanningslede.

 

Johan Botha

Bedryfshoof: Solidariteit

 

 

 

Solidariteit kap Necsa oor herstruktureringsproses

3 Maart 2015

 

 

 

Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Kernenergiekorporasie (Necsa) vandag skerp gekritiseer omdat hy voortgaan met ʼn herstruktureringsproses waarvolgens werknemers onder meer gedemoveer word sonder dat daar met die vakbond oor die proses gekonsulteer is.

 

Volgens Deon Reyneke, hoof van Solidariteit se energiebedryf, het Necsa al gedurende 2012 aangedui dat hy moontlik met ʼn herstruktureringsproses sal begin, waarna Solidariteit die korporasie versoek het om die vakbond van die nodige besonderhede rondom die proses te voorsien. “Necsa se uitvoerende afdelingshoofde het onderneem om teen Desember 2014 hul voorstelle rondom die herstruktureringsproses aan vakbonde te kommunikeer. Tot op hede het Solidariteit egter geen inligting ontvang nie en is daar geensins met ons oor die proses gekonsulteer nie, alhoewel die korporasie intussen met die herstruktureringsproses voortgaan,” sê Reyneke.

 

Reyneke meen die voortsetting van die proses is strydig met die kollektiewe ooreenkoms tussen Necsa en georganiseerde arbeid waarvan Solidariteit deel vorm. “Kragtens die ooreenkoms, wat deur artikel 23 van die Wet op Arbeidsverhoudinge onderskraag word, moet die korporasie met vakbonde konsulteer alvorens enige herstruktureringsproses deur die bestuur van die maatskappy van stapel gestuur mag word,” sê Reyneke.

 

Reyneke sê Solidariteit het die korporasie al in Februarie vanjaar skriftelik vermaan om die herstruktureringsproses te staak, maar dat die maatskappy dit bloot geïgnoreer het. “Ons het al verskeie klagtes van ontstoke lede, wat negatief deur die proses geraak word, ontvang. Ons sal voortgaan om druk op Necsa te plaas totdat die korporasie instem om met Solidariteit oor die proses te konsulteer,” sê Reyneke.

 

Solidariteit verteenwoordig nagenoeg 300 lede by Necsa.

 

Deon Reyneke

Hoof: Energiebedryf, Solidariteit

 

 

 

Verslag deur internasionale deskundige onderskryf bestaansreg van Afrikaanse universiteite

2 Maart 2015

 

 

In ʼn verslag oor internasionale menseregte en toegang tot moedertaalonderrig op tersiêre vlak het die internasionale taalregtekenner, prof. Fernand de Varennes, beklemtoon dat ʼn taal met die omvang en ontwikkelingsvlak van Afrikaans as primêre onderrig- en administratiewe taal aan staatsondersteunde en privaat universiteite gebruik mag word. Hy het trouens aangedui dat internasionale menseregte-instellings se bevindings bewys dat die weerhouding of afskaffing van so ʼn taalaanbod op diskriminasie teen die taal se sprekers sal neerkom.

 

Die verslag is vandag bekendgestel by ʼn konferensie wat deur die burgerregte-organisasie, AfriForum, en die vakbond Solidariteit in Centurion gehou is. Die verslag is opgestel op versoek van die twee organisasies in die lig van die omstrede debat oor die gebruik van Afrikaans as amptelike en primêre onderrigtaal op tersiêre vlak. Die verslag fokus in die besonder ook op die gebruik van Afrikaans by die Potchefstroomse kampus van die Noordwes-Universiteit.

 

Volgens Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, wil die Afrikaanse gemeenskap Afrikaanse onderrig op tersiêre vlak ontvang, maar ideologiese uitsprake deur onder andere die minister van hoër onderwys en opleiding laat twyfel ontstaan of hulle mag. “Hierdie verslag en konferensie het die reg tot ʼn Afrikaanse staatsondersteunde en privaat universiteit bo alle twyfel uit ’n internasionale en Suid-Afrikaanse grondwetlike perspektief beantwoord,” sê Hermann.

 

Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, sê die argument wat owerhede dikwels teen die gebruik van Afrikaans as bedryfs- en onderrigtaal aan universiteite aanvoer, is dat dit teen die sprekers van ander tale diskrimineer omdat dit hulle toegang tot onderrig ontsê. “Aan die hand van die verslag is dit duidelik dat om Afrikaanssprekendes toegang tot onderrig in Afrikaans te ontsê, juis diskriminasie is wat volgens internasionale menseregtebepalings onaanvaarbaar is,” sê Bailey.

 

Al twee het bevestig dat die Solidariteit Beweging, waarvan Solidariteit en AfriForum deel is, alles moontlik sal doen om Afrikaanse moedertaalonderrig op alle vlakke in staatsondersteunde en privaat instellings te bevorder.

 

Die besprekings tydens die konferensie vandag is deur dr. De Varennes gelei, waarna prof. Francois Venter, ’n kenner van konstitusionele reg, repliek gelewer het. Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging, het ʼn aanbieding oor grondwetlike teenoor politieke ruimtes vir Afrikaans gedoen.

 

Die geleentheid is deur leiers van verskeie Afrikaanse organisasies en lede van die burgerlike samelewing bygewoon.

 

Lees die verslag. Klik hier.

 

Dr. Dirk Hermann

Bestuurshoof: Solidariteit

 

Alana Bailey

Adjunk uitvoerende hoof: Taalsake, AfriForum

 

 

Solidariteit vra openbare beskermer om swak diens van vergoedingskantoor te ondersoek

1 Maart 2015

 

 

 

Die vakbond Solidariteit het in ʼn skrywe aan die openbare beskermer, Thuli Madonsela, versoek dat die totale verval van dienslewering deur die kantoor van die vergoedingskommissaris ondersoek word. Dit volg nadat die vergoedingskommissaris versuim het om te reageer op ʼn memorandum wat die gesamentlike besware en eise van Solidariteit en meer as tien ander organisasies bevat.

 

Solidariteit en verskeie instellings, wat mediese praktisyns verteenwoordig, het vroeër die maand tydens ʼn noodvergadering ʼn memorandum opgestel waarin die kommissaris onder meer versoek is om dringende en onmiddellike stappe te neem om ʼn behoorlike vergoedingsdiens aan die publiek te lewer. Die kommissaris het egter nie binne die verlangde tydperk op die memorandum gereageer nie en het Solidariteit se veldtog as “dramaties” in die media afgemaak.

 

Volgens Paul Mardon, hoof van Solidariteit se afdeling vir beroepsgesondheid en -veiligheid, het Solidariteit die openbare beskermer versoek om die moontlikheid om die vergoedingskantoor onder eksterne kontrole en beheer te plaas, te ondersoek. “Solidariteit is van mening dat die vergoedingsfonds se versuim om ’n behoorlike diens te lewer met betrekking tot vergoeding in die geval van beroepsbeserings en -siektes onder meer werkers wat beroepsbeserings of -siektes opgedoen het se grondwetlike reg op sosiale sekerheid en hul ander fundamentele grondwetlike regte ondermyn. Ons is van mening dat die kantoor van die openbare beskermer die mees geskikte en bes geplaaste instelling is om die aangeleentheid te ondersoek,” het Mardon gesê. Solidariteit het die openbare beskermer ook gevra om die nodige aanbevelings te maak ten opsigte van die probleme wat met dienslewering deur die kantoor van die vergoedingskommissaris ondervind word.

 

Mardon sê dit is sleg dat die vergoedingskommissaris, wat ʼn noodsaaklike diens aan die publiek moet lewer, nie die erns van die situasie besef nie. “Die publiek is afhanklik van die vergoedingskantoor vir die hantering van eise ten opsigte van beroepsbeserings en -siektes. Hoewel ons die kommissaris daarop gewys het dat duisende mense geweldig ly onder die vergoedingskantoor se swak diens, het die kommissaris gekies om sy rug op die lot van hierdie mense te draai,” sê Mardon.

 

Paul Mardon

Hoof: Beroepsgesondheid en -veiligheid, Solidariteit

 

 

Moira-Marie Kloppers

Woordvoerder: Solidariteit

 

 

 

Vergoedingskommissaris ‘onsimpatiek’ teenoor siekes en beseerdes

27 Februarie 2015

 – Solidariteit

Vakbond sal veldtog teen swak diens van vergoedingskantoor verskerp

 

Die vakbond Solidariteit het die Vergoedingskommissaris, Shadrack Mkhonto, vandag daarvan beskuldig dat hy koud staan teenoor die duisende siek en beseerde mense wat onder die vergoedingskantoor se swak dienslewering gebuk gaan. Dit volg nadat Mkhonto onlangs Solidariteit se veldtog teen die totale verval van dienslewering deur die vergoedingskantoor in die media as “dramaties” afgemaak het.

 

Die vakbond het daarby aangekondig dat hy eersdaags sy veldtog teen die Vergoedingskommissaris se swak dienslewering sal verskerp. Solidariteit het vroeër die maand met ʼn reuse-protesveldtog teen die vergoedingskantoor se swak dienslewering begin. Nagenoeg 3 000 mense het reeds hul steun vir die veldtog getoon. Solidariteit het ook, tesame met meer as tien ander instellings, ʼn memorandum met gesamentlike eise en besware aan die Vergoedingskommissaris oorhandig. Hy het tot op hede nie hierop reageer nie.

 

Volgens Paul Mardon, hoof van Solidariteit se afdeling vir beroepsgesondheid en -veiligheid, noop die kommissaris se traak-my-nie-agtige houding die vakbond om sy optrede te verskerp. ”Die kommissaris se ontkenning van die omvang van die probleem ten opsigte van dienslewering deur sy kantoor is onder meer tekenend van sy onsimpatieke houding teenoor die duisende mense wat finansieel en andersins daaronder ly,” sê Mardon.

 

Een so ʼn geval is mnr. Martin Badenhorst, ʼn Solidariteit-lid wie se omstandighede reeds aan die media bekend gemaak is, en wie se situasie intussen verder versleg het. Nie net het mnr. Badenhorst sy huis en kar verloor sedert hy in 2010 beseer is nie, maar hy spook nou ook om sy kinders se skoolfonds te kan betaal. Hy het nog geen vergoeding vanaf die Vergoedingskommissaris ontvang nie. “Solidariteit het die nodige dokumente al verskeie kere ingehandig, maar die laaste keer wat die vakbond navraag oor sy eis gedoen het, was daar geen rekord van die dokumente op die Vergoedingskommissaris se stelsel nie. Mnr. Badenhorst is maar een van duisende mense wat in soortgelyke omstandighede gedompel is,” sê Mardon.

 

Mardon sê die feit dat meer as tien ander instellings en organisasies met dieselfde klagtes oor die vergoedingskantoor se swak diens na vore gekom het, is nog ʼn bewys van die omvang van die probleem. “Solidariteit word byna daagliks deur individue en organisasies genader wat ons veldtog wil ondersteun omdat hulle ook dieselfde probleme met die Vergoedingskommissaris ervaar. ʼn Narkotiseur van Brits wat nie sy naam genoem wil hê nie, het Solidariteit byvoorbeeld onlangs genader en meegedeel dat die vergoedingskantoor ʼn bedrag van R1,65 miljoen aan hom verskuldig is,” sê Mardon.

 

Paul Mardon

Hoof: Beroepsgesondheid en -veiligheid, Solidariteit

 

 

 

Solidariteit dien grief teen SAPD in oor vergoeding van kapteins, luitenant-kolonels

26 Februarie 2015

 

 

 

Die vakbond Solidariteit het gister namens 25 van sy lede ʼn kollektiewe grief teen die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ingedien, gegrond op onbillike diskriminasie. Die grief, wat per hand by die kantoor van nasionale polisiekommissaris Riah Phiyega ingedien is, hou verband met die onvoldoende vergoeding van polisielede in die range van onderskeidelik kaptein en luitenant-kolonel.

 

Volgens Johan Kruger, adjunk-hoofsekretaris van Solidariteit, het die SAPD se herinwerkingstelling van die voormalige militêre rangstelsel in 2011 meegebring dat die vergoeding van polisielede in die genoemde range dieselfde is as dié van lede in meer junior range. “Polisielede in die range van onderskeidelik kaptein en luitenant-kolonel verdien op die oomblik dieselfde as lede in die laer range van luitenant en majoor. Nie net word daar onbillik teen ons lede gediskrimineer nie, maar dit beïnvloed ons lede se moraal, outoriteit en vermoë om dissipline te handhaaf,” sê Kruger.

 

Kruger het verduidelik dat Solidariteit se grief gebaseer is op artikel 6(4) van die Wet op Billike Indiensneming (No. 55 van 1998) wat bepaal dat werknemers geregtig is op betaling gelykstaande aan die waarde van die werk wat hulle verrig. “Dit is vir ons duidelik dat daar onbillik teen ons lede gediskrimineer word aangesien hulle nie dienooreenkomstig vergoed word vir die werk wat hulle verrig nie. Ons wil deur middel van die grief toesien dat ons lede die vergoeding ontvang wat hulle toekom, en wat ooreenstem met die vergoeding van ander staatsamptenare op dieselfde posvlakke,” het Kruger gesê.

 

Johan Kruger

Adjunk-hoofsekretaris: Solidariteit

 

 

 

Begrotingsrede: Belasting word steeds meer; las op ekonomie al swaarder – Solidariteit

25 Februarie 2015

 

 

Te midde van reeds moeilike ekonomiese toestande moes die publiek vandag hoor dat minister Nene staatsbesteding nog verder gaan uitbrei, dat staatskuld gaan aanhou vergroot, en dat groter herverdeling toegepas gaan word, het die vakbond Solidariteit in reaksie op vandag se begrotingsrede gesê.

 

Piet le Roux, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, sê minister Nene se aankondiging van ’n beduidende verhoging in persoonlike inkomstebelasting is ongelukkig ’n voortsetting van onlangse skadelike tendense. “Daar was in die voorafgaande drie jaar inderwaarheid ook reeds verhogings in persoonlike inkomstebelasting aangesien belastingbetalers toe ook groter proporsies van hul inkomste aan inkomstebelasting moes afstaan. Dit is gewoon onwaar dat belastingbetalers in dié tyd verligting ervaar het,” sê Le Roux.

 

Oor die sogenaamde fiskale konsolidasie waarvan minister Nene melding gemaak het, sê Le Roux dat dit glad nie enige werklike staatsbesparings behels nie. “Staatsbesteding sal slegs ’n klein bietjie stadiger toeneem as wat voorheen beplan is, maar dit sal steeds toeneem.”

 

Le Roux sê die verlaging in werknemers se bydraes tot die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) is een van die enigste ligpunte in die minister se belastingrede. “Solidariteit voer al sedert 2013 aan dat WVF-bydraes permanent verlaag moet word. Ongelukkig blyk dit dat hierdie verligtingsmaatreël slegs tydelik is in vergelyking met al die ander permanente belastingverhogings wat die minister aangekondig het,” sê Le Roux.

 

Volgens Le Roux is dit kommerwekkend dat die belastingbetaler voortdurend meer in belastinggeld moet opdok om die groeiende staatskuld te delg. Staatskuld het in die tydperk van 2003-’04 tot 2007-’08 met slegs 27% toegeneem, terwyl dit van 2007-’08 tot 2015-’16 met ʼn reusagtige 244% gestyg het. “Die regering behoort as alternatief eerder aan sy besteding van belastinggeld te sny om sodoende staatskuld onder bedwang te bring. Hoewel Nene heelwat gesê het oor beter bestedingsdoeltreffendheid, is dit ’n refrein wat jaarliks herhaal word terwyl die praktyk die teendeel wys,” sê Le Roux.

 

Le Roux sê dat die miljarde in ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwistende besteding wat jaarliks deur die ouditeur-generaal blootgelê word, slegs die mees ooglopende manier is waarop die staat belastinggeld ondoeltreffend bestee. “Staatsbesteding wat nie tegnies onreëlmatig is nie, is steeds dikwels verkwistend en ondoeltreffend omdat dit hulpbronne in beslag neem wat vir die privaat sektor beskikbaar moes wees,” sê Le Roux.

 

Solidariteit hou vol dat Suid-Afrikaners se welvaart nie vermenigvuldig kan word deur ’n herverdelingsbegroting nie. Dit is duidelik dat die regering se eerste prioriteit is om effektief daarmee te wees om meer belasting uit hardwerkende mense te tap.

 

Piet le Roux

Hoof: Solidariteit Navorsingsinstituut

 

 

Paul Joubert

Senior navorser: Solidariteit Navorsingsinstituut

 

 

 

Solidariteit vra vyf kwelvrae oor Telkom se omstrede herstruktureringsproses

25 Februarie 2015

 

 

Die vakbond Solidariteit sal Telkom vandag tydens ʼn vergadering versoek om vrae oor talle omstrede kwessies rakende sy herstruktureringsproses, waardeur nagenoeg 10 000 werknemers uiteindelik geraak kan word, te beantwoord.

 

Volgens Marius Croucamp, hoof van Solidariteit se Kommunikasiebedryf, veroorsaak Telkom se voortdurende herstruktureringsprosesse geweldige onsekerheid onder die maatskappy se werknemers. “Die nuutste herstruktureringsproses het werknemers heeltemal in rep en roer en ons word sedert die aankondiging daarvan met navrae van ons lede oorval. Daar heers groot onsekerheid onder werknemers en ander belanghebbendes oor Telkom se uiteindelike doel met die proses, aangesien Telkom doelbewus sekere besonderhede weerhou,” sê Croucamp.

 

Hoewel Telkom nie spesifieke syfers of besonderhede bekendgemaak het rakende die getal werknemers wat geraak word nie, meen Solidariteit dat die totale herstruktureringsproses, wat beide die artikel 197- en 189-proses behels, uiteindelik sowat 10 000 werknemers sal raak. Die maniere waarop werknemers geraak sal word, sluit onder meer in dat hulle van werkgewer sal moet verander, in ander poste binne Telkom aangestel sal word of selfs afgelê kan word.

 

Croucamp sê Solidariteit wil Telkom trompop konfronteer oor die kwessies waaroor groot onsekerheid heers. Solidariteit het daarom die volgende kwelvrae aan Telkom gerig en sal tydens vandag se konsultasie met die maatskappy se bestuur op antwoorde aandring:

 

  1. 1.    Erken Telkom dat soveel as 10 000 werknemers uiteindelik deur die herstruktureringsproses geraak sal word?
  2. 2.    Steek daar waarheid in die gerugte dat Telkom reeds kontrakte met verskeie diensverskaffers onderteken het waarvolgens Telkom-werknemers verplaas en kerndienste uitbestee sal word, hoewel daar nog geensins met vakbonde hieroor gekonsulteer is nie?
  3. 3.    Kan Telkom die versekering gee dat die werknemers wat verplaas word vir ten minste die volgende drie jaar werksekerheid sal hê?
  4. 4.    Is die impak van die herstrukturering op dienslewering in ag geneem en is enige tydelike planne in werking gestel om dienslewering te handhaaf?
  5. 5.    Wat is die besigheidsrasionaal ten opsigte van die planne dat Telkom breëband-internettoeggang aan landelike gebiede moet voorsien? Sal Tekom dit winsgewend kan doen?

 

Croucamp sê Solidariteit sal sy lede by Telkom versoek om enige vrae oor die maatskappy se nuutste herstruktureringsproses aan die vakbond te stuur. Die vakbond sal daarna alle kwelvrae aan Telkom rig.

 

Marius Croucamp

Hoof: Kommunikasiebedryf, Solidariteit

 

 

 

Solidariteit loof Harmony, reddingspan vir flink en dapper optrede

23 Februarie 2015

 

 

Die vakbond Solidariteit het vandag die bestuur van Harmony se Kusasalethu-goudmyn in Carletonville geloof vir hul flink optrede wat die lewens van sowat 487 mynwerkers gered het nadat hulle Sondagoggend weens ʼn brand ondergronds vasgekeer is. Die vakbond het ook die reddingspan van Mines Rescue Services, wat gesorg het dat die werkers na veiligheid gebring is, vir hul dapperheid bedank.

 

Volgens Paul Mardon, hoof van Solidariteit se afdeling vir beroepsgesondheid- en veiligheid, het die feit dat Harmony ʼn behoorlike reddingsplan het, verhoed dat die brand enige lewensverlies of ernstige beserings tot gevolg gehad het. “Die suksesvolle herwinningsoperasie dien as voorbeeld vir die res van die bedryf van hoe daar tydens noodsituasies opgetree behoort te word. Die voorval beklemtoon ook weereens die belangrikheid van mynveiligheid,” het Mardon gesê. Hy het bygevoeg dat Solidariteit dankbaar is dat die voorval nie tot ernstige beserings of lewensverlies gelei het nie.

 

Mardon het in die lig van die suksesvolle herwinningsoperasie gesê dat mynveiligheid die afgelope 12 jaar aansienlik verbeter het. Hy meen dit kan toegeskryf word aan die toewyding van werkgewers, georganiseerde arbeid en die regering wat sedert 2003 kragte saamgesnoer het om die gehalte van beroepsgesondheid en -veiligheid te verbeter.

 

“Hoewel wesenlike vooruitgang ten opsigte van gesondheid en veiligheid in Suid-Afrikaanse myne gemaak is, is daar nog groot ruimte vir verbetering. Mynbou is en bly ʼn gevaarlike bedryf en ervaar talle uitdagings wat die hoof gebied moet word. Die uitdagings sluit, onder meer, onwettige mynbou en die onvoldoende opleiding van gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers in,” het Mardon bygevoeg.

 

Paul Mardon

Hoof: Beroepsgesondheid en -veiligheid, Solidariteit

 

 

 

Zuma mislei oor swart eienaarskap op JSE; blaas rassespanning aan

20 Februarie 2015

 

 

– Solidariteit

 

President Jacob Zuma mislei Suid-Afrikaners met die bewering dat slegs 3% van die aandele op die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) deur swart Suid-Afrikaners besit word en blaas daardeur rassespanning aan, het die vakbond Solidariteit vandag gesê. Zuma het dié uitlating gister tydens sy toespraak ná die parlementêre debat oor sy staatsrede gemaak.

 

Volgens Johan Kruger, adjunkhoofsekretaris van Solidariteit, toon indringende navorsing deur Alternative Prosperity dat swart Suid-Afrikaners inderwaarheid teen einde 2013 reeds minstens 23% van die aandele op die JSE besit het. Hiervan is 10% direk deur swart beleggers besit en 13% indirek deur institusionele beleggings soos pensioenfondse.

 

“Dit beteken nie dat die oorblywende 77% net deur wit Suid-Afrikaners besit is nie. Buitelanders het in 2013 reeds 39% van die JSE besit en ʼn verdere 16% was in Suid-Afrikaanse besit, maar Alternative Prosperity kon nie bepaal watter bevolkingsgroep dit besit nie. Die oorblywende 22% is opgemaak uit wit Suid-Afrikaners,” sê Kruger.

 

Volgens Kruger misken Zuma dus die geweldige omvang van ekonomiese verandering wat reeds plaasgevind het. “Buiten dat die 3%-syfer wat Zuma genoem het foutief is, skep dit die wanindruk dat alle aandele wat nie deur swart Suid-Afrikaners besit word nie, deur wit Suid-Afrikaners besit word.”

 

Johan Kruger

Adjunkhoofsekretaris: Solidariteit

 

 

Moira-Marie Kloppers

Woordvoerder: Solidariteit