Solidariteit Beweging doen beroep op sy lede om te stem

23   April 2014

Die Solidariteit Beweging het ʼn beroep op sy   lede, ondersteuners en die breë gemeenskap gedoen om deel te neem aan die   algemene verkiesing op 7 Mei 2014. Die Solidariteit Beweging bestaan onder   meer uit drie lede-organisasies, naamlik die vakbond Solidariteit, die   burgerregte-organisasie AfriForum, en die gemeenskapsorganisasie Helpende   Hand. Die drie instellings se 230 000 lede en hul gesinne verteenwoordig   sowat 500 000 kiesers.

Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit   Beweging, sê die beroep om aan die verkiesing deel te neem, kom na ʼn   vergadering met die Vryheidsfront Plus. “Die gesprek met die VF Plus vorm   deel van ʼn reeks soortgelyke gesprekke met onder andere die DA en AgangSA. In   die gesprek met die VF Plus het die Beweging onder andere sy kommer uitgespreek   oor die radikalisering van die ANC, die invloed van regstellende aksie op   Suid-Afrika asook die algemene stand van die beskerming van minderheidsregte   in die land.”

Buys sê die Beweging het tydens sy vergaderings   met die onderskeie politieke partye die verwagtinge van sy lede aan die   partye oorgedra. “Vir die Beweging se lede is Christelike en gesinswaardes,   asook Afrikaners se reg op blywende vryheid, veiligheid, voorspoed,   veeltaligheid, die Afrikaanse taal en kulturele vryheid van groot belang. Ons   lede streef ook na goeie regering, ʼn produktiewe en goed besoldigde   arbeidsmag, ware gelykheid sonder ras as maatstaf, en ʼn gesonde   werksverhouding met die regering.

Buys sê die Beweging het ook ʼn beroep op   Suid-Afrikaners gedoen om nie net elke vyf jaar aan ʼn verkiesing deel te neem   nie, maar deurentyd aktief by die burgerlike samelewing betrokke te wees.   “Die demokrasie word nie net elke vyf jaar bepaal nie, maar deur hoe mense   tussen verkiesings aan die burgerlike samelewing deelneem.”

Flip Buys

Voorsitter: Solidariteit Beweging

 

Dirk     Hermann

Bestuurshoof:     Solidariteit Beweging

 

   

 

Solidariteit oorhandig 52 000 petisies aan minister Mbalula

23 April 2014

Die vakbond Solidariteit het vandag 52 000   petisies, genoeg om al Loftus Versfeld se sitplekke te vul, aan die minister   van sport, Fikile Mbalula, oorhandig tydens ʼn vergadering oor die omstrede   nuwe kwotastelsel in sport. Solidariteit en die  burgerregte-organisasie   AfriForum het in Pretoria met die minister vergader om  besware teen die   nuwe kwotastelsel te bespreek en die vakbond het onderneem om enige kwota in   sport in die howe te toets. Die minister moet daarvan kennis neem dat   Solidariteit se sukseskoers teen kwotas in die howe heelwat beter is as dié   van die staat.

Johan Kruger, woordvoerder van Solidariteit, sê   dit was ʼn harde gesprek en dat die partye ooreengekom het om in die toekoms   verdere samesprekings hieroor te voer. Kruger sê die vakbond het ook ʼn   memorandum aan die minister oorhandig waarin verklaar word dat, benewens die   feit dat kwotas in sport vir almal sleg is, dit ook onwettig is. “Kwotas kan   uit ʼn regs- en morele oogpunt gesien, nie verdedig word nie en ʼn kwota   benadeel die swart netbalspeler net soveel soos die wit speler. Dit skep ʼn   generasie jong mense wat glo dat die stelsel vir hulle sal sorg. Kwotas skep   ʼn nuwe vorm van slawerny – verslawing aan die stelsel.”

Kruger sê die aanbevelings in die loodsprogram   wat deur die minister goedgekeur is, is op ʼn onwettige kwotastelsel gegrond.   “Dit is onaanvaarbaar om onwettige praktyke as dreigemente te gebruik. Dit is   ʼn vorm van afpersing. Dit sal die onderskeie unies en liggame dwing om   onwettig op te tree. Die probleem is dat die minister se onlangse dreigemente   ʼn klimaat skep waarin kwotas in die praktyk afgedwing word sonder dat dit in   regulasies omskryf is.”

Kruger sê dat kwotas indruis teen alles wat deur   sport verteenwoordig word. “Dit kan nie geduld word nie; nie vanuit ʼn morele   of wetlike standpunt nie. Solidariteit fokus op die uitwerking wat kwotas op   die werkgewer/werknemer-verhouding in die sportomgewing sal hê. In hierdie   era van professionele sport ontstaan werknemer- en werkgewerkontrakte tussen   unies en professionele sportlui. Talle ander werkgewer/werknemer-verhoudings   ontwikkel ook in die sportomgewing, insluitende met diegene wat by   sportadministrasie betrokke is, asook met skeidsregters.”

Volgens Kruger is die probleem dat die minister   iets najaag wat nêrens ter wêreld al bereik is nie. “Oral ter wêreld presteer   sekere groepe beter in sekere sportkodes. Dit geld vir verskillende lande,   maar dit geld ook binne dieselfde land. In atletiek word naellope deur   Jamaika oorheers; Afro-Amerikaners oorheers basketbal; en die Keniane   oorheers die marathon. Die minister se grootse idee dat alle spanne die   nasionale demografie moet weerspieël, is nog nooit in die mensdom se   geskiedenis bereik nie.”

Johan     Kruger

Woordvoerder: Solidariteit

 

 

Tony Ehrenreich se argumente raak op

17   April 2014

Tony Ehrenreich, Wes-Kaapse sekretaris van Cosatu   en ANC-raadslid in die Kaapstadse stadsraad, se uitlatings dat almal daarby   sal baat as die helfte van wit senior bestuurders in die Wes-Kaapse   provinsiale regering afgedank word, is van alle waarheid ontbloot. Volgens   die vakbond Solidariteit is daar slegs ʼn paar honderd senior bestuursposte in   die Wes-Kaapse provinsiale regering terwyl daar meer as 600 000 werklose   mense in die provinsie is.

Piet le Roux, woordvoerder van Solidariteit, sê   deur die rassekaart uit te pluk, het Ehrenreich nou getoon dat sy argumente   opgeraak het. “Dit is slegs ʼn poging om die aandag af te trek van die   regering se voorgestelde regstellendeaksie-regulasies wat veral bruin mense   in die Wes-Kaap gaan benadeel. Ehrenreich se plan om ʼn paar honderd wit   staatsamptenare af te dank, saai slegs rasseverdeelheid en gaan nie die   benarde posisie van bruin en swart werklose mense in die Wes-Kaap oplos nie.   Cosatu se lidorganisasie Popcru het selfs Solidariteit se aansoek namens   bruin werknemers van die departement van korrektiewe dienste (DKD)   teengestaan.”

Le Roux sê na raming is daar slegs sowat 400 top-   en senior bestuursposte in die Wes-Kaapse provinsiale regering. Indien   Ehrenreich reg is dat sowat 57% van die poste deur witmense beklee word,   beteken dit dat sy plan om 50% van senior wit amptenare af te dank, slegs   sowat 114 poste vir mense van ander rasgroepe beskikbaar sal stel.

 

Piet le Roux

Woordvoerder: Solidariteit

 

 

Solidariteit Helpende Hand verklaar platinumgordel tot gedeeltelike rampgebied

20   April 2014

Solidariteit Helpende Hand het vandag aangekondig   dat hy die platinumgordel tot ʼn gedeeltelike rampgebied verklaar het vanweë   die staking by platinummyne wat drie maande gelede begin het. Die rampgebied   sluit onder meer die dorpe Rustenburg, Brits en Mooinooi in. Solidariteit se   lede staak nie, maar duisende gesinne ervaar nogtans ernstige finansiële nood   aangesien beide werknemers en kontrakteurs sedertdien min of geen inkomste   verdien nie. ʼn Rampfonds, waartoe die publiek kan bydra, is gestig om   Solidariteit se lede by te staan.

 

Dr. Danie Brink, uitvoerende hoof van   Solidariteit Helpende Hand, sê dié organisasie het reeds R100 000 tot die   fonds bygedra en begin om die ergste nood, soos voeding vir babas, te verlig.   “Nagenoeg 170 Solidariteit-lede se gesinne het reeds kos en ander   noodsaaklike lewensmiddele ontvang. Daar is ʼn dringende behoefte aan voedsel,   babadoeke en formulemelk. Solidariteit Helpende Hand verskaf reeds kos en   ander niebederfbare produkte aan gesinne om die Paasnaweek vir hulle ’n   bietjie draagliker te maak. Solidariteit Helpende Hand sal volgende week ʼn   uitreikaksie in Rustenburg loods om aan Solidariteit-lede en hul gesinne   berading, ʼn boodskap van bemoediging en kos te gee.”

 

Flip Buys, uitvoerende hoof van Solidariteit, sê   werkers en kontrakteurs wat nie staak nie verloor sedert Januarie maandeliks   reeds tussen 50% en 100% van hul inkomste. “ʼn Groot deel van die vergoeding   van die meeste werkers in die platinumsektor bestaan uit ’n maandelikse   produksiegekoppelde bedrag. Wanneer produksie opgeskort word, is dit dus nie   net die stakende werkers wat inkomste verloor nie. Nie-stakende werkers   verloor ook ʼn groot deel van hul inkomste en sukkel om hul finansiële   verpligtinge na te kom, sonder dat hulle enigsins vir die situasie   verantwoordelik is. Werknemers van maatskappye wat kontrakwerk by die   platinummyne doen, is in baie gevalle reeds sonder enige inkomste nadat   kontrakte beëindig is – dít ook sonder dat hulle gestaak het.”

 

Verdere inligting oor skenkingspunte en volgende   week se uitreikaksie sal in die week aan lede wat geraak word en aan die   media gekommunikeer word.

 

Vir meer inligting oor hoe om betrokke te raak,   SMS “STAAKNIE” na 34388, of besoek www.staaknie.co.za.

 

Bydraes vir die rampfonds kan in die volgende   rekening inbetaal word:

 

Solidariteit Helpende Hand

Absa Bank (Trustrekening)

Rekeningnommer: 9082262243

Takkode: 632005

Verwysing: Rustenburg Rampfonds

 

Flip Buys

Uitvoerende hoof: Solidariteit

Voorsitter: Solidariteit Beweging

   

 

Uitspraak verwag in omstrede misdaadintelligensiesaak

                                                                               22 April 2014

Regter Robert le Grange sal vandag uitspraak   lewer in die omstrede misdaadintelligensiesaak wat Solidariteit namens kol.   Kobus Roos teen die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) voer.

 

Die saak is in Februarie aangehoor. Regter Le   Grange sal vandag uitspraak lewer oor die enigste aspek wat in dispuut gebly   het, naamlik die hoeveelheid vergoeding waarop Roos geregtig is. Die partye   het die hof oor hierdie punt toegespreek en Solidariteit se regspan het aangevoer   dat die beroepsbenadeling, viktimisasie en skade aan Roos se reputasie die   hof noop om die maksimum vergoeding in sy guns toe te staan. Die arbeidshof   kan volgens wet die maksimum vergoeding van 12 maande se salaris aan Roos   toeken.

 

Die SAPD het in Februarie op omstrede wyse in die   hof toegegee dat hy nie in ʼn posisie is om die meriete van die saak te beveg   nie. Die SAPD het toegegee dat daar onbillik teen Roos opgetree is en dat hy   daarop geregtig is om in ʼn soortgelyke posisie geplaas te word as die pos wat   hy voor die beskermde bekendmaking gevul het. Hy is uit hierdie posisie   geskuif nadat hy omvattende korrupsie blootgelê het.

 

Kol. Roos, wat al vir 26 jaar in diens van die   SAPD is, werk tans in die inspeksie- en evalueringsafdeling van misdaadintelligensie.   Die afdeling was nooit funksioneel nie en is tans geskrap. Roos is deur   Richard Mdluli, geskorste hoof van die misdaadintelligensie-eenheid, na dié   afdeling geskuif nadat hy in ʼn beskermde bekendmaking bewerings en bewyse van   korrupsie in misdaadintelligensie blootgelê het. Roos het voorheen as hoof in   die interne-ouditafdeling van misdaadintelligensie waargeneem en was onder   meer verantwoordelik vir oudits op die sogenaamde rekening vir geheime   dienste. Mdluli het Roos onder meer aangestel om dié rekening te ondersoek;   die ondersoek later weer stopgesit en Roos daarna verskuif na die pos wat hy   tans beklee.

 

 

Johan Kruger

Woordvoerder: Solidariteit

SAPD moet kolonel wat korrupsie ontbloot skuif na soortgelyke pos en vergoed

22 April 2014

Regter Robert Lagrange het vandag in die   Johannesburgse arbeidshof uitspraak gelewer in die omstrede   misdaadintelligensiesaak wat Solidariteit namens kol. Kobus Roos teen die   Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) gevoer het. Regter Lagrange het gelas dat   Roos ontplooi moet word na ʼn soortgelyke pos in misdaadintelligensie as die   pos wat hy voor die beskermde bekendmaking gevul het. Die hof het ook   vergoeding van vier maande se salaris aan Roos toegeken.

 

Johan Kruger, woordvoerder van Solidariteit, sê   die hof het verder beveel dat Roos voorkeur moet geniet wanneer hy aansoek   vir ʼn pos of bevordering in misdaadintelligensie doen. “Ons is tevrede met   die uitspraak hoewel geen vergoeding genoeg sal wees om Roos te vergoed vir   alles wat hy die afgelope drie en ʼn half jaar moes deurmaak nie. Ons is wel   bly dat Roos nou weer kan voortgaan met sy werk in misdaadintelligensie nadat   hy na ʼn pos verskuif is waar hy ledig was. Roos is juis uit die pad geskuif   omdat hy goed was in sy werk en korrupsie ontbloot het.”

 

Kruger sê die SAPD is beveel om Solidariteit se   regskoste te betaal. Volgens Kruger is dit egter hartseer dat die SAPD   belastingbetalers se geld verkwis het om net in die hof te kom erken dat daar   onbillik teen Roos opgetree is. “Die saak is kwaadwillig tot op verhoor   gedryf net om te kapituleer toe die hofstryd begin het. Dit is ʼn skokkende   verkwisting van belastingbetalers se geld.”

 

Kol. Roos, wat al vir 26 jaar in diens van die   SAPD is, werk tans in die inspeksie- en evalueringsafdeling van   misdaadintelligensie. Die afdeling was nooit funksioneel nie en is tans geskrap.   Roos is deur Richard Mdluli, geskorste hoof van die   misdaadintelligensie-eenheid, na dié afdeling verskuif nadat hy in ʼn   beskermde bekendmaking bewerings en bewyse van korrupsie in   misdaadintelligensie blootgelê het. Roos het voorheen as hoof in die   interne-ouditafdeling van misdaadintelligensie waargeneem en was onder meer   verantwoordelik vir oudits van die sogenaamde rekening vir geheime dienste.   Mdluli het Roos onder meer aangestel om dié rekening te ondersoek; die   ondersoek later weer stopgesit en Roos daarna verskuif na die pos wat hy tans   beklee.

 

 

Johan     Kruger

Woordvoerder: Solidariteit

 

Solidariteit Beweging gekant teen ANC-vergadering by monument

22   April 2014

Die Solidariteit Beweging is gekant daarteen dat   die ANC môre ’n verkiesingsvergadering op die terrein van die   Voortrekkermonument hou. Die Voortrekkermonument was nog altyd daarop gesteld   om nie partypolitieke vergaderings op die terrein toe te laat nie omdat die   monument by uitstek ’n kultuurterrein is.

 

Ons verwelkom dit as ANC-leiers die monument wil   besoek omdat dit wedersydse begrip vir en erkenning van mekaar se erfenisse   kan bevorder. Daarom het ons verlede jaar adjunkpresident Kgalema Motlanthe   se besoek aan die monument ondersteun. Dit is egter duidelik dat wat môre   plaasvind, nie ’n besoek is nie maar ’n partypolitieke vergadering wat   daartoe kan lei dat die monument verpolitiseer word.

Dit is belangrik dat die ANC as regerende party   ook met Afrikaners gesprek voer oor knelpunte wat bestaan. ’n Openbare   politieke vergadering is egter nie geskik om so ’n gesprek te voer nie   aangesien dit bloot op steunwerwing vir die ANC voor die verkiesing gerig is.   Hoewel ons te vinde is vir wedersydse gesprekke oor vraagstukke wat die land   en ons as gemeenskap mag raak, is dit nie ons beleid om politieke   vergaderings by te woon nie, en kan ons dus nie die vergadering môre bywoon   nie.

Ons vind dit ook vreemd dat die ANC juis nou met   Afrikaners wil vergader omdat die party se leiers die afgelope ruk baie   beleidstandpunte geopper het wat deur talle Afrikaners as vervreemdend ervaar   word. Die keuse van die Voortrekkersaal as vergaderplek is daarom veral   onsensitief van die ANC. As beweging respekteer ons die erfenisse wat vir die   ANC van groot sentimentele waarde is en hét en sál ons dit nie oorweeg om   vergaderings, wat aan sy ondersteuners aanstoot mag gee, daar te hou nie.

Daarom doen ons ’n beroep op die ANC om die   Afrikaner se erfenisse met dieselfde respek te behandel en dit nie te betrek   by partypolitieke verkiesingsveldtogte nie. Terselfdertyd herhaal ons ons   uitnodiging aan mnr. Cyril Ramaphosa, adjunkpresident van die ANC, om die   Solidariteit Beweging en die monument ná die verkiesing te besoek om oor sake   van wedersydse belang te praat.

Flip Buys

Voorsitter: Solidariteit Beweging

   

Publiek sê nee vir sportkwotas; Solidariteit vergader met minister

16 April 2014

Solidariteit het vandag berigte dat die omstrede   nuwe kwotastelsel in sport vir eers uitgestel is, verwelkom en meen praatjies   oor die voorgestelde nuwe kwotastelsel was niks minder as ʼn verkiesingsfoefie   nie. Fikile Mbalula, minister van sport, het intussen ʼn vergadering met   Solidariteit belê om die vakbond se besware te bespreek. Solidariteit sal   deur die oorhandiging van nagenoeg 52 000 petisies gepaardgaande met ʼn   memorandum, dit aan die minister duidelik maak dat kwotas, hetsy in die   werkplek of op die sportveld, onaanvaarbaar is en aangeveg sal word.

Johan Kruger, woordvoerder van Solidariteit, sê   Mbalula se skielike aankondiging en dringendheid met die saak is tekenend van   die regerende party wat die aandag van ander belangrike sake soos Nkandla   probeer aftrek. “Dit is egter verblydend dat Mbalula gewillig is om so   spoedig met Solidariteit en ander bekommerde partye oor die kwessie te   vergader. Dit is duidelik dat openbare teenstand teen sy aankondiging vrugte   afgewerp het en dat die minister genoop was om die implementering van die   nuwe kwotas te heroorweeg en eers insette van belangegroepe te kry. Dit is ʼn   verfrissende verandering van die regering se ondeursigtige houding teenoor   regstellende aksie en sy volgehoue onwilligheid om ʼn sinvolle debat daaroor   te hê. Solidariteit sal in sy vergadering met Mbalula daarop wys dat hierdie   in wese ʼn arbeidsaangeleentheid is en dat die voorgenome kwotastelsel lynreg   indruis teen die Wet op Gelyke Indiensneming.”

Kruger sê ʼn volledige memorandum met onder meer   regsargumente teen die kwotastelsel sal tydens die vergadering volgende week   aan die minister oorhandig word vir sy oorweging. “Ons het dit reeds duidelik   gemaak dat die vakbond nie sal skroom om die saak in die arbeidshof of   gelykheidshof te gaan beveg nie. Ons doen ʼn beroep op sportlui om die vakbond   te nader indien hulle nou of in die toekoms deur kwotas benadeel word.   Alhoewel die kwessie van regstellende aksie uiteindelik met gesonde debat en   ʼn herontwerp van die totale model moet geskied, is die vakbond genoop om die   saak in die howe te gaan beveg omdat die regering eenvoudig onverbiddelik   voortgaan om sy ideologie van rasseverteenwoordiging op alle gebiede te   implementeer.”

Solidariteit het reeds nagenoeg 52 000 petisies   ingesamel van bekommerde burgers wat eis dat kwotas gestop word. Die petisies   is genoeg om al die sitplekke van Loftus Versfeld vol te maak. Solidariteit   het hierdie getal as doelwit gekies omdat ’n stadion vol stemme ook simbolies   is van alle sportliggame en -instellings, spelers, sportliefhebbers en   ondersteuners in Suid-Afrika wat hul stem wil laat hoor teen kwotas in sport.   Die steun van lede van die publiek vir Solidariteit se veldtog teen kwotas is   aanduidend daarvan dat mense keelvol is vir die regering se suiwer   rassebenadering en sosiale manipulasie.

Johan     Kruger

Woordvoerder: Solidariteit

 

Gebrek aan verantwoordbaarheid sit agter swak leefbaarheid in Mpumalanga

15   April 2014

 

Gemeet aan standaarde vir finansiële bestuur,   watergehalte, padnetwerke en ander aanwysers vir goeie munisipale bestuur, is   leefbaarheid in Mpumalanga se munisipaliteite oor die algemeen uiters swak.   Die enigste uitsondering is die Steve Tshwete-munisipaliteit, wat die hoogste   leefbaarheidstelling nog ontvang het. Dit is van die bevindinge van die   Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) se Leefbaarheidsmonitor vir Mpumalanga   wat vandag bekend gestel is.

Die SNI het verlede jaar leefbaarheidsmonitors   vir Gauteng en Limpopo bekendgestel, wat daarop gemik is om die leefbaarheid   van ’n provinsie op munisipale vlak te meet. Leefbaarheid word aan die hand   van ʼn stel sleutelaanwysers en subaanwysers ontleed. Die   leefbaarheidsmonitors vorm deel van die werksaamhede van Solidariteit se werkgroep   oor verantwoordbaarheid. Die werkgroep se mandaat is om in aanloop tot die   verkiesing inligting aan die publiek beskikbaar te stel waarmee die regering   op verskeie terreine tot verantwoording geroep kan word. Lees hier meer oor   die werkgroep.

Eugene Brink, senior navorser van die SNI, sê   inwoners van Mpumalanga se munisipaliteite se inkomste is oor die algemeen   laag; werkloosheid en misdaadvlakke is hoog; die gesondheidsgeriewe is   gebrekkig; en drinkwater in talle areas is van ’n swak gehalte of selfs   ondrinkbaar. “Padnetwerke in Mpumalanga is onderontwikkeld en afgeleef;   korrupsie vier hoogty in sekere plekke; en die finansiële bestuur toon groot   gebreke. Die meeste van die munisipaliteite in die provinsie het tellings van   minder as 5 uit 10 ontvang. Die grootste enkele onderpresteerder is die   Emalahleni-munisipaliteit (wat Witbank insluit). As ’n munisipaliteit met ’n   beter inkomsteprofiel en dus meer kapasiteit as die res van die   munisipaliteite in die provinsie, asook ’n semi-stedelike karakter, is dié   munisipaliteit se situasie glad nie na wense nie. Die water is bykans   ondrinkbaar; misdaadvlakke is hoog; paaie is vol slaggate en die   munisipaliteit is onder provinsiale administrasie geplaas weens uiters swak   finansiële bestuur.”

Brink sê andersyds is daar ook ligpunte. “Baie   munisipaliteite se inwoners het ‘n hoë mate van toegang tot kraanwater en   veral in die huis; daar is goeie vordering ten opsigte van onderwys gemaak;   die afhanklikheidslas het in alle munisipaliteite in die provinsie gedaal;   die aard van behuising is taamlik formeel, en werkloosheid is weliswaar besig   om te daal. ʼn Voorbeeld van ’n munisipaliteit wat uitsonderlik in ʼn arm   provinsie presteer, is Emalahleni se buurmunisipaliteit, Steve Tshwete (wat   Middelburg insluit). Daar het die bevolking ook drasties sedert die   eeuwisseling gestyg, maar op enkele uitsonderings na vaar die munisipaliteit   uitstekend. In Steve Tshwete is die afhanklikheidslas en werkloosheidskoers   laag, die inkomsteprofiel is die beste in die provinsie, meer as 60% van die   huishoudings het kraanwater in hul wonings, vir ʼn geruime tyd reeds is die   gehalte van die drinkwater uitstekend, bykans 80% het toegang tot ‘n   spoeltoilet, korrupsie is laag en dit het drie ongekwalifiseerde oudits   agtereenvolgens ontvang.”

Brink sê die prestasie in Steve Tshwete bewys dat   relatiewe uitnemendheid en leefbaarheid haalbaar is in ’n arm en grootliks   landelike provinsie soos Mpumalanga en ten spyte van groot uitdagings. “Die   feit dat een munisipaliteit net langs ʼn ander soveel beter kan vaar,   beklemtoon juis weer die belangrikheid daarvan dat inwoners hul munisipale   owerhede tot verantwoording moet roep. Swak munisipale bestuur móét   aangespreek word.”

Kliek   hier om die Leefbaarheidsmonitor vir Mpumalanga af te laai.

Kliek   hier om die Leefbaarheidsmonitor vir Limpopo, wat verlede jaar bekend   gestel is, af te laai.

 

Kliek   hier om die Leefbaarheidsmonitor   vir Gauteng, wat verlede jaar bekend gestel is, af te laai.

 

 

Eugene Brink

Senior navorser: SNI

   

 

ANC kan ontken, maar bruin mense reeds benadeel

14   April 2014

Anders as wat die ANC in die Wes-Kaap gister in   ’n prokureursbrief aan die DA impliseer, is die ANC reeds besig met ’n   program wat bruin, Indiër en wit persone se deelname in senior posisies   dwarsdeur die land wil verskraal tot hul aandeel in die nasionale   rassedemografie. Die vakbond Solidariteit het vandag ’n afskrif van die   uitspraak in sy saak teen die departement van korrektiewe dienste (DKD),   waarin die hof bevind het dat die gebruik van die nasionale rassedemografie   in die Wes-Kaap op onbillike diskriminasie neerkom, aan die ANC gestuur.

Adv. Dirk Groenewald, hoof van Solidariteit se   Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, sê verkiesingspraatjies deur verskeie   politieke partye of selfs president Jacob Zuma kan nie die feit dat die   afdwinging van die nasionale rassedemografie reeds plaasvind – en inmiddels   verskerp word – ongedaan maak nie.

Groenewald sê: “’n Mens hoef slegs na die staat   se huidige regstellendeaksiepraktyke te kyk om te besef dat minderheidsgroepe   oor die algemeen, en veral die bruin gemeenskap in die Wes-Kaap, benadeel   word. Hierdie praktyke is duidelik ontbloot in Solidariteit se saak namens   tien van sy lede teen die DKD. Die doel van die konsepkodes is bloot om die   huidige onregmatige praktyke met wetgewing te legitimeer.”

Groenewald vervolg: “Dit is moeilik om in te sien   hoe diegene, wat die mening uitspreek dat die regulasies nie ʼn nadelige effek   sal hê nie of dat rassebenadeling nie reeds plaasvind nie, anders as   misleidend optree. Ons het die uitspraak aan die ANC en hul   regsverteenwoordigers, Bagraim Prokureurs, gestuur om die party en hul   regsverteenwoordiger daarvan bewus te maak dat die benadeling van bruin mense   – soos vir ander minderheidsgroepe – reeds praktyk is.”

Die arbeidshof in Kaapstad het vroeg vanjaar in   die DKD-saak in Solidariteit se guns beslis en beveel dat die DKD gehoor moet   gee aan ʼn vroeëre hofuitspraak in afwagting tot die appèlsaak. “Ons het egter   al verskeie skrywes aan die DKD gerig en hulle versoek om met ons te vergader   oor die implementering van die uitspraak maar sonder sukses. Die afgelope   naweek is daar weer oor die 200 poste deur die DKD in die Wes-Kaap   geadverteer, terwyl die departement versuim om ons te raadpleeg oor hoe hy   aan die hofbevel gehoor gaan gee.”

Groenewald sê die konsepregulasies sal nadelig   wees vir minderheidsgroepe, en spesifiek vir bruin mense aangesien ʼn   werkgewer met meer as 150 werknemers verplig sal wees om die   rassesamestelling van die nasionale ekonomiese aktiewe bevolking te gebruik   vir sy numeriese doelwitte. “Die ironie is dat die kodes se voorstelle reeds   gevestigde praktyk is en deur die departement van arbeid ondersteun word.   Eerder as dat aanvaarding van die kodes algehele nuwe indiensnemingspraktyke   sal inlui, sal die kodes heelwat van die bestaande praktyke bloot   legitimeer.”

Adv.     Dirk Groenewald

Hoof:     Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit