As alles te veel raak

 

“Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee.” (Matt. 11:28)

 

Een van die redes waarom die godsdienstige leiers in Jesus se tyd hom nie kon verdra nie, was dat hy nie geskroom het om die manier waarop hulle die ware godsdiens verdraai en misbruik en mense mee belas het, te kritiseer nie. Hy het die skrifgeleerdes en Fariseërs hieroor veroordeel. Hulle het met hulle “moets” en “moenies”, hulle wette en voorskrifte, die mense uitgeput en oorlaai: “Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie ʼn vinger verroer om dit te dra nie.” (Matt. 23:4)

 

Dis veelseggend wat die eerste algemene kerkvergadering in Handelinge 15 besluit het toe die vraag oor die onderhouding van die Joodse wette ter sprake was. Luister na Petrus se woorde by dié vergadering: “Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies ʼn juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie?” (Hand. 15:10) Uiteindelik het die vergadering die volgende besluit geneem: “Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie.” (Hand. 15:28)

 

Jesus het egter nie nét dié wat deur godsdiens vermoei en belas is in gedagte gehad nie. Daar is immers min dinge wat mense so uitgeput en oorlaai laat as sonde. Dink maar aan die verlore seun aan die einde van ʼn pad van sonde – hy was beslis uitgeput en oorlaai. Vir elke mens wat vasgevang is in die mag van sonde en die duiwel, kom daar ʼn dag dat dit vir jou te veel raak, dat jy moeg is daarvoor. En na wie toe gaan jy dan? Aanvaar Jesus se uitnodiging in Matteus 11:28.

 

Gebed: Here, dis goed om te weet dat ek na u toe kan gaan met alles wat vir my te veel raak. Amen

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Godsdiens wat jou moeg maak

“Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee.” (Matt. 11:28)

 

Wie sou Jesus in gedagte gehad het met hierdie wonderlike uitnodiging? Uit die konteks blyk dit dat Jesus in die eerste plek met die godsdienstige mense van sy tyd gepraat het. Vir baie Jode was godsdiens maar ʼn vermoeiende en vreugdelose deel van hulle lewe – so anders as wat God bedoel het dit moet wees. Benewens al die wette en voorskrifte van Moses, het die Joodse leiers nog ʼn verdere “heining” van 506 kleiner wette om die wet gespan. As die wet byvoorbeeld bepaal het dat jy jou hande moes was vóórdat jy eet, wou hulle met hierdie “heining” seker maak jy vergeet dit nie dalk en oortree só die wet nie. Hulle het dus bepaal dat jy jou hande twee of drie keer moet was voordat jy aansit vir ete. En só het ʼn magdom menslike voorskrifte by die wet bygekom. Jesus het dit “die oorleweringe van die ou mense”, wette wat godsdiens vir die mense ʼn moeitevolle saak van vele laste gemaak het, genoem.

 

Vir baie mense is dít wat hulle onder die term godsdienstigheid verstaan – dis net wet op wet. En dan dink ons Christene – of mense van ander godsdienste – is vreeslik godsdienstig as hulle so noukeurig en nougeset hulle godsdienstige wette en rituele nakom. God het egter weinig behae hierin. Die Christelike godsdiens is nie bedoel as ʼn “langgesig”-saak vol moeite en sugte nie. Nee, dit moet vreugde bring. Christus het onder meer aarde toe gekom om sy mense te verlos van die juk en las van wettisisme en godsdiens wat vermoei.

 

Baie mense vandag sien nie meer kans om deel te hê aan ʼn vermoeiende godsdiens nie. As jy dalk een van hulle is, kan jy gerus hierdie woorde en uitnodiging van Jesus vir jou aanneem.

 

Gebed: Verlos my van ʼn vermoeiende godsdiens, Here. Amen

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Solidariteit maan Amcu om verhoogde ledetal tot voordeel van goudmynbedryf aan te wend

29 September 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag sy hoop uitgespreek dat Amcu, in die lig van sy   toenemende invloed op die goudmynbedryf, sy verbintenis tot die   volhoubaarheid van die mynboubedryf sal verhoog.

 

Solidariteit   het Amcu verder versoek om die raamwerkooreenkoms vir ʼn volhoubare mynbedryf,   wat reeds in 2013 opgestel is, maar wat slegs Amcu destyds nie onderteken het   nie, te onderteken.

 

Volgens   Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, sal Amcu nou tot die   besef moet kom dat groter mag hand aan hand met groter verantwoordelikheid   gaan. Hy meen daar is steeds wrywing en onstabiliteit in die mynboubedryf en   dat Amcu nou die geleentheid het om dit te help verminder. Du Plessis meen   die ondertekening van die raamwerkooreenkoms sal die eerste stap wees om te   help om dié spanning te verlig.

 

“Amcu se   verbintenis tot die ooreenkoms sal nie net simbolies wees van sy verbintenis   tot samehorigheid en eenheid in die bedryf nie, maar sal ook verseker dat   alle belanghebbende partye hulle verbind om binne ’n raamwerk op te tree wat   stabiliteit in die bedryf sal meebring,” het Du Plessis gesê.

 

’n Onlangse   oudit van Amcu se ledetal het getoon dat sy ledetal by Sibanye Gold se   Beatrix-myn tot meer as 40% van die maatskappy se totale werksmag gegroei   het.

 

Gideon   du Plessis

Hoofsektretaris:   Solidariteit

 

 

Bhanas glo meesterbreine agter Aurora-debakel

26 September 2014

 

Die Bhanas   word in onlangse hofstukke, wat deur die likwidateurs van Aurora Empowerment   Systems, die Aurora-direkteure en twee sakevennote ingedien is, skynbaar   daarvan beskuldig dat hulle die meesterbreine agter die Aurora-skandaal is,   het die vakbond Solidariteit vandag verklaar.

 

In die   nuutste verwikkeling het besigheidsvennote van die Bhanas, Mohamed Firoze   Limbada en Zeemat Ebrahim Laher, die Bhanas van weerspannigheid en   onwilligheid in die hantering van onlangse hofverrigtinge teen die sogenaamde   Aurora-beleggers (sien afskrif van hofaansoek hieronder) beskuldig. Limbada   en Laher is deel van die groep “beleggers” wat ingevolge ’n bevel, wat op 26   Augustus 2014 deur die Noord-Gautengse hooggeregshof uitgereik is, R35   miljoen aan die Aurora-likwidateurs moet terugbetaal.

 

Die   terugbetaling moet gemaak word nadat die Bhanas se familie en vriende van tyd   tot tyd geld aan die Bhana’s geleen het. Hierdie lenings is teen ’n   rentekoers van 100% terugbetaal. Du Plessis sê dié betalings is strydig met   die bepalings van die Insolvensiewet.

 

Mislei   die hof, media en die publiek

 

Volgens   Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, het die Bhanas by   verskeie geleenthede die hof en die publiek oor hul finansiële posisie   mislei. So het hulle byvoorbeeld onlangs hul gebrek aan middele as rede   aangevoer hoekom hul hofstukke nie betyds ingedien was nie en het hulle ook   in die hof, sowel as in media-onderhoude (waarvan die mees onlangse ’n   onderhoud gister met CNBC Africa was; sien skakel hieronder) daarna verwys.

 

Hulle voer   ook aan dat dit by gebrek aan behoorlike regsverteenwoordiging, wat hulle nie   kon bekostig nie, is dat die hof op 26 Augustus ’n bevel vir die   terugbetaling van R15,5 miljoen, synde hul deel van wat geskuld word, teen   hulle uitgereik het. Boonop het Solly Bhana gister by CNBC se ateljees   opgedaag vergesel van ’n menigte regspraktisyns.

 

In hul   beëdigde verklaring beweer Limbada en Laher egter dat Fazel Bhana in die   regsgeding namens al die beleggers opgetree het en dat hy in ’n stadium bo en   behalwe die bestaande span prokureurs nóg ’n span prokureurs namens die   beleggers aangestel het. Dit is derhalwe duidelik dat geld geen kwessie was   nie. “Volgens die aansoek het die Bhanas vir die dienste van al die   prokureurs wat namens hulle in die hof verskyn het, betaal en het hulle die   hof dus klaarblyklik in hul verweer mislei,” het Du Plessis gesê.

 

Vervreem   sakevennote

 

Du Plessis   sê dit is duidelik dat die Bhanas hul voormalige sakevennote toenemend   vervreem het. In hofstukke in die genoemde saak is aangevoer dat al die   Aurora-direkteure, insluitend Khulubuse Zuma, Zondwa Mandela en Thulani   Ngubane, die Bhanas as sleutelspelers in die roekelose bestuur van die   Pamodzi-bates beskuldig. Hulle het ook bevestig dat die Bhanas ongemagtigde   betalings ten bedrae van R35 miljoen aan sogenaamde beleggers gemaak het   sonder die direkteure se medewete en goedkeuring.

 

Du Plessis   het bygevoeg dat die Aurora-direkteure nou vorendag kom met ’n paar   onvleiende besonderhede oor die Bhanas. Die Bhanas se misbruik van sogenaamde   politieke verbintenisse het byvoorbeeld opnuut onder die soeklig gekom. “’n   Beëdigde verklaring van Thulani Ngubane, gesteun deur ’n beëdigde verklaring   wat deur Mandela en die Bhanas onderteken is, verwys duidelik na ’n insident   waar Enver Motala, die voormalige Pamodzi-likwidateur, die Bhanas versoek het   om hul politieke invloed te gebruik om direktiewe van die departement van   minerale bronne ongedaan te maak. Die direktiewe is binne ’n kwessie van ’n   uur omgekeer,” het Du Plessis gesê.

 

Werp die   blaam op andere

 

Volgens Du   Plessis is die Bhanas toenemend besig om die blaam vir die Aurora-debakel op   ander te werp in ’n poging om hulself te verontskuldig. “In CNBC Africa se   TV-debat, wat op 25 September 2014 plaasgevind het (sien skakel hieronder),   het die Bhanas selfs probeer om Solidariteit-lede vir die wanbestuur en   vernietiging van die myne te blameer. Dit is gewoon ’n desperate poging om   hulself van alle blaam vir die gevolge van hul optrede te onthef,” sê Du   Plessis.

 

“Onder die   belanghebbendes beskuldig talle die Bhanas daarvan dat hulle die   meesterbreine agter die oorspronklike Aurora-bod was. In reaksie hierop   probeer die Bhanas om medepligtiges te vind wat kan deel in die blaam vir die   skade van tot soveel as R1,8 miljard waartoe hulle instrumenteel was.   Alhoewel die Bhanas bepaald nie die enigste verantwoordelike partye vir die   skade is nie, behoort hulle ongetwyfeld na vore te tree en   verantwoordelikheid vir hul aandeel in die skade te aanvaar,” het Du Plessis   gesê.

 

Vermy   beslaglegging op bates

 

Du Plessis   het die hoop uitgespreek dat die balju gou die bevel sal kan uitvoer om   beslag te lê op die Bhanas se bates ter betaling van hul R15,5   miljoen-aandeel in hul onderhandse sake. Die eerste poging verlede week was nie   suksesvol nie want die balju het by ’n leë huis, wat deur die Bhanas ontruim   is voordat dat daar op hul bates beslag gelê kan word, aangekom.

 

Kliek   hier om die hofstukke te besigtig.

Kliek   hier vir die TV-debat op CNBC Africa.

 

Gideon   du Plessis

Hoofsektretaris:   Solidariteit

 

 

Wessels-verslag het géén regstatus – Solidariteit

26 September 2014

 

Die   minister van hoër onderwys, Blade Nzimande, begaan ’n ernstige fout deur die   bevindinge van die sogenaamde Wessels-kommissie te aanvaar, en deur boonop   politieke druk op die universiteit te plaas deur daarop aan te dring dat   ingrypende en radikale transformasie geïmplementeer moet word.

 

Die   Wessels-verslag is egter nie ’n dokument wat as basis kan dien vir enige   gevolgtrekkings of besluit deur die minister of die universiteitsraad nie.   Die rede hiervoor is dat die Raad van die Universiteit die verslag vanweë die   duidelike gebreke daarin nie aanvaar het nie en dit dus geen regstatus geniet   nie. Die universiteit het erken dat daar onder meer prosessuele gebreke in   die verslag bestaan, en het daarom sy eie verslag aan die minister gestuur.

 

“Die   minister probeer duidelik lewe in die gebrekkige dokument inblaas om só ’n   presterende universiteit aan te val, maar ignoreer die werklike krisisse wat   tans op tersiêre vlak heers, soos wat tans by die Tshwane-universiteit van   Tegnologie (TUT), die Vaal Universiteit van Tegnologie (VUT), die   Universiteit van die Vrystaat (Kovsies) en die Limpopo-universiteit ervaar   word,” sê Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging.

 

“Die   minister, soos enige staatsamptenaar, is in die uitoefening van sy magte en   bevoegdhede gebonde aan administratiewe beginsels van die reg. Sy besluite   moet rasioneel, billik en regverdig wees. Sou hy enige besluit neem op die   basis van die verslag, sal dit irrasioneel wees en gronde bied vir ’n   hersieningsaansoek,” sê Buys.

 

Die   minister se beskrywing van die Puk as ’n “apartheidskampus” is onsinnig en ’n   deursigtige poging om sy politieke mag te misbruik om die grondwetlike regte   van Afrikaanssprekendes te probeer stoomroller.

 

Dit   is kommerwekkend dat Afrikaanssprekendes twintig jaar ná 1994 nog moet veg   vir hul vanselfsprekende grondwetlike reg op moedertaalonderrig. Die   Solidariteit Beweging sal volstoom voortgaan om homself te beywer vir die   toegang tot universiteitsopleiding in hul moedertaal vir Afrikaanse   jongmense.

 

Flip Buys

Voorsitter: Solidariteit Beweging

 

 

Minister, nasionale kommissaris van korrektiewe dienste minag hofbevel – Solidariteit na arbeidshof

25 September 2014

 

Die   vakbond Solidariteit het ʼn arbeidshofaansoek   ingedien om ʼn minagtingsbevel teen adv. Michael Masutha, minister   van die departement van korrektiewe dienste (DKD), en mnr. Zach   Modise,   waarnemende nasionale kommissaris van die DKD te bekom. Die saak word op 10 Oktober   2014 aangehoor.

 

Solidariteit   voer aan dat die DKD se optrede teenstrydig is met ’n vroeëre hofbevel van   die arbeidshof in Kaapstad en dat dit neerkom op minagting van die hof. Die   minagtingsaansoek volg nadat die DKD voortgegaan het om ongeveer 200 werknemers aan te stel   hoewel hy nog nie sy teikens vir regstellende aksie gewysig het soos deur die   arbeidshof beveel is nie.

 

Volgens Dirk Groenewald, hoof van Solidariteit se Sentrum vir Billike   Arbeidspraktyke, het   die arbeidshof in Kaapstad in Oktober verlede jaar beslis dat dit onbillik is   om die nasionale rassedemografie as die enigste maatstaf vir die toepassing   van regstellende aksie te gebruik en om unieke streeksverskille buite   rekening te laat. “Die hof het beveel dat die DKD alle nodige stappe moet   neem om toe te sien dat beide die streeks- en die nasionale rassedemografie   in ag geneem moet word wanneer teikens vir lede van die aangewese groep   gestel word,” sê Groenewald.

 

Groenewald meen hoewel die DKD in Mei vanjaar ingestem het om met   Solidariteit oor sy nakoming van die hofbevel te vergader, het die   departement egter in gebreke gebly om te bewys dat hy die hofbevel nakom.   “Die departement het aangevoer dat hy sy diensbillikheidplan hersien het,   hoewel hy nie so ʼn gewysigde plan aan ons kon verskaf nie. Daarby sou die   departement ondersoek gedoen het na die aanstellings wat reeds gemaak is.   Solidariteit het tot op hede nie enige terugvoering hieroor ontvang nie,” het   Groenewald gesê.

 

Ten einde ’n saak van minagting van die hof teen minister Masutha en mnr.   Modise aanhangig te maak, moes Solidariteit eers ’n aansoek om ’n   minagtingsbevel by die hof indien. Indien die hof hierdie aansoek toestaan,   sal die hofbevel op minister Masutha en mnr. Modise beteken word, waarna   hulle op ’n latere datum die geleentheid gebied sal word om die gronde van   die bevel in die hof teen te staan.

 

Dirk Groenewald

Hoof: Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit

 

 

Solidariteit takel afleggings by Technology Innovation Agency

25 September 2014

 

Solidariteit   gaan alles in sy vermoë doen om die beplande afleggings by die staatsbeheerde   tegnologiemaatskappy Technology Innovation Agency (TIA) te verminder en met   ander, sinvolle oplossings vir die maatskappy se probleme vorendag te kom,   het die vakbond vandag gesê.

 

Die vakbond   het vroeër ʼn artikel 189A-kennisgewing van die maatskappy ontvang waarin hy   aandui dat tot soveel as 75 werknemers deur die afleggingsproses geraak gaan   word. Die maatskappy het aangedui dat hy sy doeltreffendheid en winsgewendheid   deur die afleggings wil bevorder.

 

Jahni   Cowley, sektorkoördineerder van die professionele bedryf by Solidariteit,   meen afleggings behoort die laaste uitweg te wees vir ʼn maatskappy wie se   groei en prestasie onder druk is. “Solidariteit wil graag deur middel van   konstruktiewe en sinvolle onderhandelinge help om die maatskappy op die weg   van voorspoed te plaas. Ongelukkig is die maatskappy tot op hede wanbestuur   en getroue werknemers moet dit nou ontgeld,” het Cowley gesê.

 

Volgens   Cowley sal die afleggingsproses deur die Kommissie vir Versoening,   Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) gefasiliteer word. “Die KVBA se fasilitering   van die proses sal help dat die onderhandelinge billik en deursigtig van aard   is. Daarby sal Solidariteit alles in sy vermoë doen om die impak van die   afleggings op sy lede te beperk,” het sy gesê.

 

Solidariteit en die ander vakbonde in   die bedryf gaan more vir die eerste keer met die werkgewer oor die beplande   afleggings beraadslaag.

 

Jahni Cowley

Sektorkoördineerder: Solidariteit

Sel: 071 603 3804

 

Inge Strydom

Woordvoerder: Solidariteit

 

 

Solidariteit Bankkosteverslag: Mededinging in basiese rekeninge styg; middelklasrekeninge stagneer

23 September 2014

Die skakel na die hele verslag volg onderaan

 

Die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) het vandag sy vyfde   bankkosteverslag, waarin die bankkoste van die vyf groot handelsbanke   vergelyk word, vrygestel. Vanjaar se verslag toon onder meer dat mededinging in   die mark vir basiese bankrekeninge baie meer aktief geword het. Daarteenoor   stagneer die bankkoste van die rekeninge wat aan die middelklas bemark word.

 

Volgens   Paul Joubert, senior navorser by die SNI, is Capitec steeds oor die algemeen   die goedkoopste opsie vir die meeste mense, selfs vir diegene in die   middelklas. Wat basiese rekeninge betref, het al die banke opgehou om die   burokraties-ontwerpte, mislukte Mzansi-rekeninge te bemark en het beter   alternatiewe geskep. “Vanjaar is die meeste van die beperkinge wat voorheen   op die basiese rekeninge by Absa en FNB geplaas is, verwyder. FNB se   EasyAccount en Absa se Transact-rekening ding nou werklik met Capitec mee.   Die mededinging op die vlak van basiese rekeninge is positief aangesien dit   kan verhoed dat hierdie goedkoop rekeninge mettertyd duurder word,” sê   Joubert.

 

Joubert sê daar was die afgelope   paar jaar ook mededinging tussen die rekeninge wat spesifiek aan die   middelklas bemark word, hoewel die bankkoste op hierdie vlak nou by ongeveer   R100 per maand stagneer. In dié kategorie is Nedbank die goedkoopste en   Standard Bank die duurste, maar die verskil tussen die twee uiterstes is   minder as R20 per maand. “Die mededinging tussen hierdie rekeninge word dus   nie meer hoofsaaklik gedryf deur die laagste koste nie, maar eerder deur die   byvoordele soos beloningsprogramme,” sê Joubert.

 

Die verslag   toon verder dat hoewel sommige rekeninge by ʼn spesifieke bank goedkoop is,   ander rekeninge by dieselfde bank baie duur kan wees. Om vas te stel of dit   wel die moeite werd is om van bank te verander, moet verbruikers nie die   verskillende banke met mekaar vergelyk nie, maar die rekeninge. Dit is dus   belangrik dat verbruikers presies vasstel watter rekening hulle tans het en   wat die koste van hul huidige rekening is.

 

Joubert het   bygevoeg dat ingeligte verbruikers die beste reguleerders van bankkoste is.   “Bankkliënte wat ontevrede met hul bankkoste is, moet dit nie net gelate   aanvaar nie. Deur gedurig alternatiewe te oorweeg, hou kliënte die banke op   hul tone.”

 

Klik   hier om die hele verslag te sien.

 

Paul   Joubert

Senior   navorser: Solidariteit

 

 

SAPD vertraag sélf bevorderings – Solidariteit

22 September 2014

Die vakbond   Solidariteit het vandag gesê die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) het sélf   die bevordering van 1 634 polisielede in die range van luitenant, kaptein en   majoor onnodig vertraag. Dit volg nadat die nasionale polisiekommissaris,   Riah Phiyega, Solidariteit onlangs in ’n verklaring daarvan beskuldig het dat   hy die betrokke bevorderings deur sy arbeidshofsaak teen die polisie vertraag   het.

 

Phiyega het   verlede week in ’n mediaverklaring aangekondig dat sy meer as 7 500   polisielede in verskeie range landswyd bevorder het. Sy het aangevoer die   bevorderingsproses is deur Solidariteit se toedoen vertraag deurdat die   vakbond ’n geskil verklaar het en versoek het dat alle aanstellings en   bevorderings in die genoemde range wat ná die wysiging van die vorige   rangstruktuur goedgekeur is, uitgestel moes word. Die vakbond wou hê die   arbeidshof moes eers die regmatigheid van dié aanstellings vasstel.

 

Volgens   Dirk Groenewald, hoof van Solidariteit se Sentrum vir Billike   Arbeidspraktyke, kon die hofverrigtinge al reeds in Junie vanjaar ’n aanvang   geneem het. Die polisie het egter telkens die proses onnodig vertraag. Hoewel   ’n hofdatum reeds vasgestel is, het die registrateur van die hof intussen te   kenne gegee dat die saak eers op ’n latere stadium aangehoor sal word.

 

“Die SAPD   het onderneem om teen einde Julie ’n ondertekende voorverhoor-minuut aan ons   te verskaf, maar Solidariteit het tot op hede niks ontvang nie en hulle   reageer nie op ons navrae nie. Solidariteit is van voorneme om die hofgeding   so spoedig moontlik af te handel, maar die SAPD verhoed dit,” het Groenewald   gesê.

 

Solidariteit   het in 2011 ’n geskil met die SAPD verklaar nadat daar onbillik teen lede van   minderheidsgroepe tydens aanstellings op die vlak van luitenant, kaptein en   majoor gediskrimineer is.

 

Dirk Groenewald

Hoof: Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit

 

 

Uitgeput en oorlaai

 

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matt. 11:28)

 

Luister mooi na hierdie uitnodiging. Jesus nooi “almal wat uitgeput en oorlaai is”. Hierdie uitnodiging is onvoorwaardelik, nie waar nie? Nee, daar is tog ʼn voorwaarde aan verbonde, maar nie ’n voorwaarde soos ons sou verwag nie.

 

Jesus nooi nie “almal wat ʼn groot geloof het”, of “almal wat heilig is”, of “almal wat gereeld kerk toe gaan”, of “almal sonder sonde” nie. Nee, sy enigste voorwaarde is dat jy “uitgeput en oorlaai” moet wees. Wat ʼn uitnodiging! Wat ʼn genade!

 

Luister weer mooi: “uitgeput en oorlaai”. In die grondtaal dui die woord uitgeput op vermoeidheid as gevolg van aktiwiteite of werksaamhede, soos ’n arbeider ná ʼn dag se harde werk, of ʼn soldaat wat terugkeer van ’n oorlog of iemand wat afgemat is ná ʼn lang reis.

 

Die woord oorlaai weer, dui nie op aktiwiteite nie, maar op ʼn toestand. Dis byvoorbeeld gebruik in die sin van ʼn skip, ʼn donkie, of ʼn wa wat te swaar gelaai is.

 

Wie ken nie hierdie twee omstandighede nie? Ons leef in ʼn wêreld waarin talle van ons alles moet uithaal om te oorleef. Ons bring lang ure by die werk deur en moet voldoen aan sekere verwagtings by die huis en die kerk. Ons sukkel om by alles uit te kom, om by te bly. En uiteindelik voel ons net moeg, totaal uitgeput!

 

Dan is daar boonop ʼn ander soort moegheid – nie ʼn moegheid as gevolg van fisiese aktiwiteit nie, maar weens ongevraagde krisisse wat oor jou pad gekom het en eenvoudig met jou gebeur, sonder dat jy daarvoor gevra het: probleme by die werk waarvoor jy nie verantwoordelik is nie; ʼn krisis in jou huwelik, of daardie swaarkry waaraan so baie ouers dra – die seerkry en smart wat ’n kind in jou lewe kan bring.

 

Waarheen gaan jy wanneer jy uitgeput en oorlaai is?

 

Gebed: “Here, ek besef nou duidelik: U sê ook vir my: ‘Kom na My toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal jou rus gee.’ Amen.”

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA