Solidariteit bring dringende aansoek oor uitsluiting van lede in ingenieursbedryf

21 Julie 2014

Die vakbond   Solidariteit het vandag ’n dringende aansoek om ’n interdik by die arbeidshof   in Johannesburg ingedien. Die doel van die dringende aansoek is om die   vakbond se lede by die ingenieursfirma Actom teen   onregmatige uitsluiting te beskerm. Actom se werknemers word sedert 1 Julie   2014 toegang tot die werkplek geweier en ontvang boonop nie hul salarisse   nie.

 

Volgens   Anton van der Bijl, hoof van Solidariteit se arbeidshofafdeling, sal die   vakbond se dringende aansoek Donderdag 24 Julie 2014 in die arbeidshof   aangehoor word. Hy sê die vakbond sal dan aandui dat die genoemde werkgewer   se uitsluitingsaksie onbeskermd en onregmatig is.

 

“Die   werkgewer mag kragtens die Wet op Arbeidsverhoudinge nie sy werknemers se   indiensnemingskontrakte net opskort sonder dat beide partye daartoe instem   nie. Ons sal daarom aanvoer dat die werkgewer nie in ooreenstemming met die   genoemde wet optree nie,” sê Van der Bijl.

 

Van   der Bijl dui verder aan dat verskeie van Solidariteit se lede nou al vir   etlike weke sonder ’n inkomste is. “Baie van ons lede het nie kos in die huis   nie en kan nie hul finansiële verpligtinge, soos om hul kinders se skoolfonds   te betaal, nakom nie. Een van ons lede kan boonop nie meer in die   gespesialiseerde behoeftes van sy gestremde kind voorsien nie,” sê Van der   Bijl.

 

Van   der Bijl sê Solidariteit sal die hof versoek om die uitsluiting onwettig te   verklaar; te beslis dat sy lede weer toegang tot die werkplek moet kry; te   beslis dat enige verlore fondse as gevolg van die uitsluiting aan lede   terugbetaal word; en te beslis dat lede wat verpligte verlof moes neem die   verlof moet terugkry.

 

Verskeie   lede van die Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika (Numsa) staak   sedert begin Julie weens ’n loongeskil met werkgewers in die Bedingingsraad   vir die Metaal- en Ingenieursbedryf (MEIBC).

 

Anton van der Bijl

Hoof: Arbeidshofafdeling, Solidariteit

 

Johan Kruger

Adjunkhoofsekretaris: Solidariteit

 

Telkom gee wanvoorstelling van ooreenkoms met Solidariteit

18 Julie 2014

 

In ’n e-pos   aan werknemers het Telkom gister ’n wanvoorstelling gegee oor die ooreenkoms   met die vakbond Solidariteit aangaande herstrukturering. In teenstelling met   wat Telkom in die brief sê, word die huidige herstruktureringsplan wél deur   die ooreenkoms gestop.

 

’n Nuwe   herstruktureringsproses ingevolge artikel 189 en 189A van die Wet op   Arbeidsverhoudinge sal Maandag onder leiding van ’n fasiliteerder ’n aanvang   neem. Telkom het ingestem om, hangende die nuwe proses, verdere seleksies,   aanstellings en afleggings te staak. Die ooreenkoms tussen Solidariteit en   Telkom sal volgende week ’n bevel van die hof gemaak word.

 

Volgens   Marius Croucamp, Solidariteit se bedryfshoof vir die telekommunikasiesektor,   behels die ooreenkoms veel meer as wat in Telkom se brief ’n “proses om   verdere insette te bekom” genoem word. “Dit is misleidend om die betekenis   van die ooreenkoms te onderspeel. Die vorige herstruktureringsplan se   grondige tekortkominge het die gebrekkige konsultasieproses voor die   inwerkingtreding daarvan, asook heelwat van die plan se voorstelle ingesluit.   Die voorstelle het onder meer bepalings ingesluit waarvolgens sommige van   Telkom se wit, bruin en Indiërwerknemers afgelê kon word in nastrewing van   die nasionale rassedemografie en ter wille van meer punte vir swart   ekonomiese bemagtiging.”

 

Solidariteit   het ’n prokureursbrief aan Telkom gestuur waarin hy eis dat die   telekommunisaksiemaatskappy sy werknemers na behore van die volle betekenis   van die ooreenkoms inlig.

Afskrifte   van beide die konsep-hofbevel en Telkom se brief is aangeheg.

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Telkom gee wanvoorstelling van ooreenkoms met Solidariteit

18 Julie 2014

 

In ’n e-pos   aan werknemers het Telkom gister ’n wanvoorstelling gegee oor die ooreenkoms   met die vakbond Solidariteit aangaande herstrukturering. In teenstelling met   wat Telkom in die brief sê, word die huidige herstruktureringsplan wél deur   die ooreenkoms gestop.

 

’n Nuwe   herstruktureringsproses ingevolge artikel 189 en 189A van die Wet op   Arbeidsverhoudinge sal Maandag onder leiding van ’n fasiliteerder ’n aanvang   neem. Telkom het ingestem om, hangende die nuwe proses, verdere seleksies,   aanstellings en afleggings te staak. Die ooreenkoms tussen Solidariteit en   Telkom sal volgende week ’n bevel van die hof gemaak word.

 

Volgens   Marius Croucamp, Solidariteit se bedryfshoof vir die telekommunikasiesektor,   behels die ooreenkoms veel meer as wat in Telkom se brief ’n “proses om   verdere insette te bekom” genoem word. “Dit is misleidend om die betekenis   van die ooreenkoms te onderspeel. Die vorige herstruktureringsplan se   grondige tekortkominge het die gebrekkige konsultasieproses voor die   inwerkingtreding daarvan, asook heelwat van die plan se voorstelle ingesluit.   Die voorstelle het onder meer bepalings ingesluit waarvolgens sommige van   Telkom se wit, bruin en Indiërwerknemers afgelê kon word in nastrewing van   die nasionale rassedemografie en ter wille van meer punte vir swart   ekonomiese bemagtiging.”

 

Solidariteit   het ’n prokureursbrief aan Telkom gestuur waarin hy eis dat die   telekommunisaksiemaatskappy sy werknemers na behore van die volle betekenis   van die ooreenkoms inlig.

Afskrifte   van beide die konsep-hofbevel en Telkom se brief is aangeheg.

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Hersiene loonvoorstel aan MEIBC voorgelê – Solidariteit

20 Julie 2014

Die   vakbond Solidariteit het vandag, te same met ander vakbonde, ʼn nuwe   gekonsolideerde loonvoorstel aan die werkgewers in die Bedingingsraad vir die   Metaal- en Ingenieursbedryf (MEIBC) voorgelê. Die oogmerk met die nuwe   voorstel, wat ná fasilitering met die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling   en Arbitrasie (KVBA) en die departement van arbeid gemaak is, is om ʼn   skikking te bewerkstellig en om die staking in die bedryf te beëindig.

 

Georganiseerde   arbeid se nuwe voorstel behels ʼn driejaarooreenkoms met ʼn verhoging van 8%   vir werkers op loonkoers A en ʼn verhoging van 10% vir werkers op loonkoers F,   G en H vir jaar een; ʼn verhoging van 8% vir loonkoers A en ʼn verhoging van   10% vir loonkoerse G en H in jaar twee; en ʼn 8% verhoging vir werkers op   loonkoers A en 10% vir loonkoers H in jaar drie.

 

Volgens   Marius Croucamp, bedryfshoof in die metaal- en ingenieursektor by   Solidariteit, is die nuwe voorstel deur georganiseerde arbeid na aan die   ministeriële aanbod wat deur die departement van arbeid gemaak is. “Die departement   van arbeid se voorstel verskil van dié van georganiseerde arbeid in die opsig   dat werkers op loonkoers A ʼn verhoging van 7,5% sal ontvang en ʼn verhoging   van 7% in jare twee en drie volgens die departement se voorstel. Dit verskil   van die 8% wat georganiseerde arbeid vir hierdie bepaalde jare van die   ooreenkoms voorgestel het.”

 

Croucamp   het egter bygevoeg dat die partye nader aan die bereiking van ʼn ooreenkoms   beweeg. “Die vernaamste struikelblok in die onderhandelingsproses in hierdie   stadium is dat die werkgewers steeds verdeeld is wat hul mandaat betref.   Georganiseerde arbeid het ʼn beroep op die werkgewers in die MEIBC gedoen om   die loongeskil in goeie trou te skik,” het Croucamp bygevoeg.

 

Die   volgende vergadering sal na verwagting op Dinsdag 22 Julie 2014 plaasvind   wanneer die werkgewers hul terugvoer oor georganiseerde arbeid se hersiene   loonvoorstel moet voorlê.

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Jesus op televisie?

 

Skrif: “Toe Jesus ná ’n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom.” (Markus 2:1‒2)

 

Spoedig nadat Jesus sy openbare bediening begin het, het dit vir hom feitlik onmoontlik geword om privaat te wees, soos hier in Kapernaum. Toe die gerug versprei dat hy by die huis is, het die mense daar begin saamdrom.

 

Wat het die mense so na hom toe aangetrek? Was dit sy persoonlikheid? Was dit die deernis en liefde wat uit sy hele wese gestraal het? Was dit sy woorde wat so anders was as dié van die godsdienstige leiers en geleerdes van sy tyd? Was dit die hoop wat hy vir mense gebring het – redding vir verlorenes en genesing vir die siekes?

 

Sonder moderne kommunikasiemiddele en die media het die nuus oor hom wyd en vinnig versprei. Ek wonder hoe dit sou gewees het as Jesus vandag op aarde was, veral as ek dink aan die prominensie en bekendheid van sekere geestelike leiers vandag – die Pous, die Dalai Lama, aartsbiskop Desmond Tutu. Deur televisie, koerante en tydskrifte is daar biljoene mense op aarde wat van hulle weet. Wat sou die media met Jesus Christus gemaak het as hy vandag op aarde geleef het?

 

As Jesus tweeduisend jaar gelede reeds soveel aandag getrek het, sou ek en jy vandag waarskynlik nooit ’n kans gekry het om naby hom te kom nie. Maar nou het Jesus vir ons sy Gees gegee. Ons kan persoonlik met hom in verbinding wees deur sy Gees. Omdat hy deur sy Gees in die gelowiges en in sy kerk woon, word ons sy liggaam genoem. Nou is dit my en jou voorreg en verantwoordelikheid om Jesus in ons wêreld te verteenwoordig.

 

Gebed: Jesus, daar is niemand soos u nie. Dankie dat ek u kan ken. Amen.

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Telkom stem in om herstrukturering, afleggings te stop

17   Julie 2014

In ’n   ooreenkoms met die vakbond Solidariteit het Telkom vroeër vandag onderneem om   sy huidige herstrukturerings- en afleggingsproses vir eers te staak. Dié   onderneming sluit in die opskorting van die gebruik van ras as ‘n kriterium   in die bepaling van afleggings.

 

Ingevolge   die ooreenkoms sal Telkom alle beplande seleksies, aanstellings en afleggings   staak. Die partye het verder ooreengekom om ’n fasiliteerder aan te stel om   die herstruktureringsproses kragtens artikel 189 en artikel 189A van die Wet   op Arbeidsverhoudinge vanaf Maandag 21 Julie te fasiliteer. Nuwe kriteria vir   die herstruktureringsproses sal voorgelê en oorweeg word tydens ’n   konsultasieproses wat deur die fasiliteerder gelei sal word.

 

Marius   Croucamp, bedryfshoof van die telekommunikasiesektor by Solidariteit, sê die   voorwaardes van die ooreenkoms is presies wat Solidariteit wou gehad het.   “Die ooreenkoms stuur ’n boodskap aan werkgewers landwyd dat Solidariteit nie   rasgebaseerde afleggings sal duld nie. Ons sal nie toelaat dat ons lede vir swartekonomiesebemagtigingspunte   ingeruil word nie. Daarbenewens dring ons aan dat herstruktureringsprosesse   in oorleg met werknemers plaasvind en met ’n goedbeplande besigheidstrategie   gepaardgaan.”

 

Croucamp   het sy dank teenoor Solidariteit se ondersteuners en lede uitgespreek vir die   duisende boodskappe van ondersteuning wat die vakbond sedert verlede week   ontvang het. In die boodskappe is beswaar gemaak teen Telkom se voorgenome   gebruik van ras as maatstaf in die afleggingsproses.

 

Die   ooreenkoms volg nadat Solidariteit verlede week regstappe teen die   telekommunikasiemaatskappy ingestel het. Solidariteit het Telkom se   herstruktureringsplan, waarvolgens sommige wit, kleurling en   Indiër-werknemers ontslaan sou kon word om Telkom se swartekonomiesebemagtigingstelling   te verbeter, verwerp. Solidariteit het ook teen die gebrekkige   konsultasieproses en ontoereikende opklaring van die onderneming se   regrukstrategie beswaar gemaak.

 

Die   ooreenkoms sal volgende week ’n bevel van die hof gemaak word.

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Geen nuwe afslag op e-tol aangekondig nie

16 Julie 2014

Die   minister van vervoer, Dipuo Peters, het gister tydens haar departement se   begrotingstoespraak in die parlement aangekondig dat verskeie nuwe   vergunnings in die e-tolstelsel gemaak sal word. Feitlik al hierdie   vergunnings bestaan egter alreeds sedert die begin van die e-tolstelsel in   Desember 2013 en is nie nuwe maatreëls nie.

 

Die   minister het in haar toespraak onder andere gesê dat die volgende vergunnings   nuut ingestel sal word:

 

  1.   E-skyfiegebruikers   sal 48%-afslag ontvang.
  2.   Afslag   sal buite spitstye gegee word.
  3.   Afslag   sal vir gereelde gebruikers gegee word.
  4.   ʼn   Afsnypunt van R450 per maand sal op ligte voertuie van toepassing wees.

 

Al vier   bogenoemde vorme van afslag bestaan reeds vanaf die inwerkingstelling van die   e-tolstelsel. Dit is nie nuut nie.

 

Die   minister het ook aangekondig dat ongeregistreerde padgebruikers wat binne 51   dae betaal, 60% afslag op die alternatiewe tarief sal ontvang. Dit kan   moontlik ʼn beduidende verandering wees, maar dit is nie uit die minister se   toespraak duidelik nie. Daar bestaan reeds effektief ʼn grasietydperk van   minstens 37 dae, wat in die praktyk selfs langer as 51 dae kan wees weens die   wyse waarop die Oortredingsverwerkingsentrum (“Violations Processing Centre”   of VPC) e-tolrekeninge hanteer.

 

Die   minister se stellings in haar toespraak dui dus geensins daarop dat nuwe   vorme van afslag op e-tol ingestel gaan word nie.

 

Paul   Joubert

Senior   ekonomiese navorser: SNI

 

Metaalbedryf-stakers sal jare moet werk om verlies in te haal – Solidariteit

16 Julie 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag aangedui dat stakers in die metaal- en   ingenieursbedryf reeds twee tot drie jaar sal moet werk om die verlies wat   hulle weens die staking gely het, in te haal. Elke dag wat die staking   voortduur, verleng hierdie inhaaltydperk boonop met ʼn maand tot ʼn maand en ʼn   half vir stakers op verskillende posvlakke.

 

Marius   Croucamp, hoof van die metaal- en ingenieurssektor by Solidariteit, sê selfs   oor ʼn tydperk van ses jaar sal die stakende werkers se addisionele verdienste   as gevolg van die staking minimaal wees. “Die stakers op die laagste   posvlakke, wat potensieel die hoogste verhogings sal kry, sal kumulatief oor   die volgende ses jaar slegs sowat 3,4% meer verdien as wat hulle sou verdien   het indien die aanvanklike aanbod voor die staking aanvaar is. Vir werkers op   die hoër vlakke is dit skaars 1,3%.

 

“Dit is nie   raadsaam om vir ʼn skamele verbetering van 1,3% of 3,4% oor ses jaar te staak   nie. Buiten die direkte verlies aan inkomste vir die werkers tydens die   staking, kan die indirekte negatiewe gevolge, soos afleggings of verlies aan   bonusse, maklik ook so ʼn klein verbetering uitwis of oorskry,” sê Croucamp.

 

Hieronder   volg ʼn uiteensetting van die praktiese impak wat die staking op werkers se   verdienste het, soos saamgestel deur die Solidariteit Navorsingsinstituut   (SNI).

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Paul   Joubert

Senior   navorser: SNI

 

Feiteblad   – stakende metaalwerkers se verlies en inhaaltydperk

 

In die   metaal- en ingenieursbedryf staak sommige lede van die vakbonde Numsa, Uasa,   Saewa, Mewusa en Ceppwawu reeds vanaf 1 Julie 2014. Met elke staking word   daar altyd ʼn besluit geneem om in die hede voordeel prys te gee in die   verwagting dat dit in die toekoms voordelig gaan wees. Om werklik ʼn ingeligte   besluit hieroor te neem, behoort ʼn konkrete berekening gemaak te word – iets   wat selde deur stakende werkers in Suid-Afrika gedoen word.

 

Aangesien   die werkgewersorganisasie Seifsa, een van die werkgewersorganisasies in die   metaal- en ingenieursbedryf, se loonaanbod voor die staking en die huidige   aanbod bekend is, kan bereken word hoe lank dit ʼn stakende werker gaan neem   om die huidige verlies aan inkomste weens die staking in te haal.

 

Seifsa se   aanbod voor die staking en die aanbod wat tans op die tafel is, is soos volg:

 

  Laaste     aanbod voor die staking begin het   Huidige     aanbod
  Loonkoers     H Loonkoers     A   Loonkoers     H Loonkoers     A
Julie     2014

8,0%

7,0%

10,0%

8,0%

Julie     2015

VPI + 1%

VPI

9,0%

7,5%

Julie     2016

VPI + 1%

VPI

9,0%

7,0%

 

Vir die   doel van die vergelyking word aangeneem dat die verbruikersprysinflasiekoers   (VPI) in beide 2015 en 2016 gelyk aan 6,5% sal wees.

 

Staker   op loonkoers A:

 

Volgens   Seifsa is die huidige minimum maandelikse basiese vergoeding van ʼn werker op   loonkoers A sowat R11 000 per maand. Met die verhoging van 7% wat   aanvanklik vir Julie 2014 aangebied is, sou dit R11 770 per maand gewees   het. Indien so ʼn stakende werker op Maandag 21 Julie 2014 terugkeer werk toe,   sal hy R7 594 verloor het tydens die staking. As daar geskik word op die   verhogings van 8%, 7,5% en 7%, beteken dit die werker kry in die   2014-vergoedingsjaar sowat R110 per maand meer as wat hy sou gekry het indien   die oorspronklike aanbod aanvaar is. In die 2015-vergoedingsjaar is dit R236   meer en in die 2016-vergoedingsjaar is dit R315 meer. Hierdie werker sal dus   eers teen Junie 2017, oor drie jaar van nou af, die verlies van R7 594   inhaal. Vir elke dag wat die staking voortduur, word hierdie tydperk met   ongeveer ʼn maand en ʼn half verleng.

 

Daar kan   wel geargumenteer word dat hierdie werker tog vanaf daardie datum in 2017   beduidend beter af gaan wees as wat hy andersins sou wees. Selfs al word die   tydperk waartydens vergoeding vergelyk word egter tot Junie 2020, ses jaar   van nou af, verleng, sal die werker se totale kumulatiewe verdienste vanaf   Julie 2014 tot Junie 2020 weens die staking slegs sowat 1,3% meer wees as wat   dit sou gewees het indien die aanvanklike aanbod van die werkgewer aanvaar   is. Die verskil is slegs R13 348 oor die hele tydperk, wat uitwerk op   minder as R190 gemiddeld per maand.

 

Dit is nie   raadsaam om te staak vir ʼn 1,3%-verbetering in verdienste oor ʼn   sesjaartydperk nie. Buiten die direkte verlies aan inkomste vir die werker   tydens die staking, kan die indirekte negatiewe gevolge maklik so ʼn klein   marge soos 1,3% uitwis of oorskry.

 

Staker   op loonkoers H:

 

Volgens   Seifsa is die huidige minimum maandelikse basiese vergoeding van ʼn werker op loonkoers   H sowat R6 000 per maand. Met die verhoging van 8% wat aanvanklik vir   Julie 2014 aangebied is, sou dit R6 480 per maand gewees het. Indien so   ʼn stakende werker op Maandag 21 Julie 2014 terugkeer werk toe, sal hy R4 181   verloor het tydens die staking. As daar geskik word op die verhogings van   10%, 9% en 9%, beteken dit die werker kry in die 2014-vergoedingsjaar sowat   R120 per maand meer as wat hy gekry het indien die oorspronklike aanbod   aanvaar is. In die 2015-vergoedingsjaar is dit R228 meer en in die   2016-vergoedingsjaar is dit R353 meer. Hierdie werker sal dus eers teen Julie   2016, oor sowat twee jaar van nou af, die verlies van R4 181 inhaal. Vir   elke dag wat die staking voortduur, word hierdie tydperk met ongeveer ʼn maand   verleng.

 

Selfs al word   die tydperk waartydens vergoeding vergelyk word egter tot Junie 2020, ses   jaar van nou af, verleng, sal die werker se totale kumulatiewe verdienste   vanaf Julie 2014 tot Junie 2020 weens die staking slegs sowat 3,4% meer wees   as wat dit sou gewees het indien die aanvanklike aanbod van die werkgewer   aanvaar is. Die verskil is slegs R18 943 oor die hele tydperk, wat   uitwerk op minder as R270 gemiddeld per maand.

 

Soos vir   die werker op loonkoers A, is dit nie raadsaam om te staak vir ʼn   3,4%-verbetering in verdienste oor ʼn sesjaartydperk nie.

 

Solidariteit skep kontaknommer vir aanmeld van stakingsgeweld

15 Julie 2014

Die vakbond   Solidariteit het vandag ’n spesiale SMS-nommer en e-posadres vir die aanmeld   van stakingsgeweld aangekondig. Solidariteit se lede en die publiek sal, deur   bloot ’n SMS of e-pos te stuur, voorvalle van geweld en intimidasie onder die   vakbond se aandag kan bring.

 

Volgens   Marius Croucamp, hoof van die metaal- en ingenieursektor by Solidariteit, sal   die SMS-lyn en e-posadres die vakbond in staat stel om die effek van die   staking op sy lede meer doeltreffend te monitor. “Die doel van die   kommunikasiekanale is verder om groter beskerming teen gewelddadige stakers   aan ons lede te bied. Die stakers wat ons lede se veiligheid bedreig, moet   weet dat hulle weens hul aksies aan die pen kan kry,” sê Croucamp.

 

Croucamp sê   die vakbond sal gereeld met werkgewers en die polisie rakende voorvalle wat   by hom aangemeld word, in verbinding tree. “Dit is die Suid-Afrikaanse   Polisiediens (SAPD) se plig om die oppergesag van die reg te laat seëvier.   Ons eis daarom dat ons lede die beskerming wat hulle toekom, ontvang. Die   nuutgeskepte kommunikasiekanale sal ons help om ons lede se veiligheid te   bevorder,” volgens Croucamp.

 

Solidariteit-lede   en lede van die publiek kan voorvalle van geweld en intimidasie by die   vakbond aanmeld deur die woord “aanmeld”, die maatskappynaam en ’n beskrywing   van die voorval na 34802 te SMS, of ’n e-pos na aanmeld@solidariteit.co.za te stuur. Verder kan voorvalle   telefonies by 0861 25 24 23 aangemeld word.

 

Marius   Croucamp

Bedryfshoof:   Solidariteit

 

Wanneer seën in vloek verander

Skrif: “Toe Jesus ná ʼn paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat Hy by die huis is” (Mark. 2:1).

 

Kapernaum was in die tyd van Jesus se openbare bediening die dorp waar Hy tuisgegaan en van waar Hy gewerk het (Matt. 4:13). Die meeste van sy wonderwerke het Hy daar en in daardie omgewing gedoen. Hy word genoem “Jesus van Nasaret” omdat Hy daar grootgeword het, maar “Jesus van Kapernaum” sou ook ʼn heel gepaste beskrywing vir Hom wees.

Geen dorp se mense was meer bevoorreg nie. Niemand het meer gesien en gehoor van Jesus as die mense van Kapernaum nie. Hoe gelukkig was hulle nie! Tog sou dit later blyk dat hierdie voorreg teen hulle getel het. Jesus sélf het by geleentheid gesê: “En jy, Kapernaum, dink jy jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. As in Sodom die wonderdade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar Ek sê vir julle: Vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou” (Matt. 11:23‒24).

Die Bybel stel dit duidelik dat groter geleenthede groter verantwoordelikhede meebring. God verwag méér van dié wat meer ontvang het. Daar wag ’n groter oordeel oor dié wat groter genade verag het. Dit is moontlik dat meer seën later téén jou kan tel; dat seën wat nie benut word nie later in ʼn vloek kan verander.

Kapernaum se mense sal eendag geen verskoning hê nie. Omdat hulle die wonderlike voorreg van Jesus se teenwoordigheid by hulle en die wonders wat Hy voor hulle oë gedoen het, nie ter harte geneem en hulle nie bekeer het nie, sal hulle geen verskoning op die oordeelsdag hê nie. Nou wonder ek oor Suid-Afrika en sy mense. Met al ons kerke en Bybels en voorregte – is ons nie dalk in dieselfde bootjie as Kapernaum nie?

 

Gebed: Here, laat u seëninge tog nie eendag téén my tel nie! Amen.

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA