Uitgeput en oorlaai

 

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matt. 11:28)

 

Luister mooi na hierdie uitnodiging. Jesus nooi “almal wat uitgeput en oorlaai is”. Hierdie uitnodiging is onvoorwaardelik, nie waar nie? Nee, daar is tog ʼn voorwaarde aan verbonde, maar nie ’n voorwaarde soos ons sou verwag nie.

 

Jesus nooi nie “almal wat ʼn groot geloof het”, of “almal wat heilig is”, of “almal wat gereeld kerk toe gaan”, of “almal sonder sonde” nie. Nee, sy enigste voorwaarde is dat jy “uitgeput en oorlaai” moet wees. Wat ʼn uitnodiging! Wat ʼn genade!

 

Luister weer mooi: “uitgeput en oorlaai”. In die grondtaal dui die woord uitgeput op vermoeidheid as gevolg van aktiwiteite of werksaamhede, soos ’n arbeider ná ʼn dag se harde werk, of ʼn soldaat wat terugkeer van ’n oorlog of iemand wat afgemat is ná ʼn lang reis.

 

Die woord oorlaai weer, dui nie op aktiwiteite nie, maar op ʼn toestand. Dis byvoorbeeld gebruik in die sin van ʼn skip, ʼn donkie, of ʼn wa wat te swaar gelaai is.

 

Wie ken nie hierdie twee omstandighede nie? Ons leef in ʼn wêreld waarin talle van ons alles moet uithaal om te oorleef. Ons bring lang ure by die werk deur en moet voldoen aan sekere verwagtings by die huis en die kerk. Ons sukkel om by alles uit te kom, om by te bly. En uiteindelik voel ons net moeg, totaal uitgeput!

 

Dan is daar boonop ʼn ander soort moegheid – nie ʼn moegheid as gevolg van fisiese aktiwiteit nie, maar weens ongevraagde krisisse wat oor jou pad gekom het en eenvoudig met jou gebeur, sonder dat jy daarvoor gevra het: probleme by die werk waarvoor jy nie verantwoordelik is nie; ʼn krisis in jou huwelik, of daardie swaarkry waaraan so baie ouers dra – die seerkry en smart wat ’n kind in jou lewe kan bring.

 

Waarheen gaan jy wanneer jy uitgeput en oorlaai is?

 

Gebed: “Here, ek besef nou duidelik: U sê ook vir my: ‘Kom na My toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal jou rus gee.’ Amen.”

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Solidariteit dagvaar Minister Radebe om in gelykheidhof te verskyn oor rasbesluit

15 September 2014

 

Die   vakbond Solidariteit het Jeff Radebe, voormalige minister van justisie en   grondwetlike ontwikkeling, gedagvaar om op 25 en 26 September 2014 in die   gelykheidshof in Pretoria te verskyn. Solidariteit sal sy lid, landdros Martin   Kroukamp, in die gelykheidshof verteenwoordig en aanvoer dat minister Radebe   onbillik op grond van sy ras teen hom gediskrimineer het.

 

Volgens   Johan Kruger, adjunkhoofsekretaris van Solidariteit, volg die hofsaak nadat   Radebe die aanbeveling van die Landdrostekommissie om Kroukamp aan te stel,   geïgnoreer het op grond van Kroukamp se ras.

 

“Vir   Solidariteit is die hart van die saak nie net die reg van landdros Kroukamp   nie, maar die reg van Suid-Afrikaners op ʼn effektiewe regstelsel. Die   kernpilaar van die Suid-Afrikaanse demokrasie is die regstaat en ons moet dit   beskerm,” het Kruger gesê.

 

Kroukamp   het hierna ʼn aansoek, ingevolge die Wet op die Bevordering van Toegang tot   Inligting, gebring om vas te stel hoekom hy nie aangestel is nie. Volgens die   inligting wat Solidariteit ontvang het, sê die Landdrostekommissie dat, in ag   genome die prestasie van die onderhoudkandidate, die vereistes ten opsigte   van geslag en ras vervat in artikel 174(2) van die Grondwet, die behoeftes   van die kantoor en die behoeftes van die gemeenskap wat bedien word, Kroukamp   as die enigste geskikte kandidaat aanbeveel word.

 

Volgens   Kruger het minister Radebe die kommissie se aanbevelings geïgnoreer ten spyte   daarvan dat Kroukamp deur die Landdrostekommissie as die beste en enigste   kandidaat vir die pos van landdros in die Alberton-landdroshof aangewys is,   en gesê dit sou nie transformasie bevorder nie. Hy het verder aangedui dat   die vakante poste weer geadverteer moes word.

 

“Dit   is die eerste keer dat Solidariteit ʼn Minister dagvaar om sy besluit in die   hof te verduidelik. In ons dagvaardiging aan die minister versoek ons dat hy   bewyse moet lewer om sy besluit ten opsigte van die nie-bevordering van   landdros Kroukamp te staaf,” sê Kruger.

 

“Senior landdroste speel ’n   belangrike rol in die funksionering van die laer howe en moet onder andere   landdroste bystaan. Dit is dus noodsaaklik dat die posisies gevul word ten   einde te verseker dat landdroshowe die nodige dienste aan die publiek kan   lewer,” het Kruger gesê.

 

Johan Kruger

Adjunkhoofsekretaris: Solidariteit

 

MTN-afleggingsproses met nog ʼn maand verleng

12 September 2014

Konsultasies   begin amptelik eerskomende Maandag

 

Die bestuur   van MTN het uiteindelik Solidariteit se versoek dat die maatskappy se   afleggingsproses verleng moet word, toegestaan. Konsultasies oor die   afleggingsproses is nou amptelik met ʼn verdere maand verleng en sal   eerskomende Maandag amptelik ʼn aanvang neem. Twintig Solidariteit-lede word   tans deur die afleggings geraak.

 

Die   selfoonnetwerk-diensverskaffer het in Augustus in ’n artikel 189-kennisgewing   aan werknemers aangedui dat hy tot sowat 847 personeellede in bestuursposte   wil aflê. Die maatskappy voer sy swak opbrengs en groei as rede vir die   beoogde afleggings aan.

 

Marius   Croucamp, bedryfshoof in die kommunikasiebedryf by Solidariteit, het gesê die   verlenging van die konsultasieproses maak deeglike en billike konsultering   moontlik. “Solidariteit sal tydens die afleggingskonsultasie daarop fokus om   die impak van die afleggings sover moontlik te beperk. Solidariteit sal   voorts ook poog om die beste moontlike alternatiewe vir ons lede te beding.   Ons sal ons lede verder na die beste van ons vermoë bystaan sodat hulle so   gou moontlik weer op hulle voete kan kom,” het Croucamp gesê.

 

Marius Croucamp

Bedryfshoof: Solidariteit

 

Solidariteit verwelkom AngloGold Ashanti se beplande herstrukturering

10 September 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag AngloGold Ashanti (AGA) se aankondiging dat hy   korporatief gaan herstruktureer, verwelkom. Hierdie herstrukturering sal ʼn   sterker Suid-Afrikaanse fokus moontlik maak en keer dat sterk Suid-Afrikaanse   myne ander spekulatiewe ontwikkelings in die res van die wêreld moet   subsidieer.

 

AGA het in   ʼn verklaring aangedui dat hy sy mededingendheid en effektiwiteit reeds   verbeter het in reaksie op die ongunstige goudprys. Die maatskappy het   aangedui dat hy sy kernbedrywighede in Suid-Afrika gaan behou. Daarby gaan   die maatskappy ʼn langtermyn-groeistrategie wat meervoudige kommoditeite   behels in Suid-Afrika van stapel stuur.

 

Volgens   Gideon du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, is die aankondiging van   AGA ʼn welkome teken dat die maatskappy steeds vertroue in die land en sy   groeipotensiaal het. “Die maatskappy is daarby ook gesteld daarop om   werksekerheid vir sy Suid-Afrikaanse werknemers te skep, ten spyte van die   onstuimigheid in die plaaslike mynboubedryf en ander maatskappye wat   toenemend hul plaaslike bedrywighede afskaal,” het Du Plessis gesê.

 

Du Plessis   het die maatskappy geloof vir sy vermoë om, te midde van interne en eksterne   struikelblokke wat sy winsgewendheid kniehalter, steeds sy Suid-Afrikaanse   fokus te versterk. “Solidariteit ondersteun die maatskappy in sy besluit en   wens hom alle sterkte toe met die herstruktureringsproses,” het hy bygevoeg.

 

Gideon   du Plessis

Hoofsektretaris:   Solidariteit

 

 

Oudit van MEIBC-syfers nie korrek nie – Solidariteit

8 September 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag in ʼn brief aan die departement van arbeid en die   Bedingingsraad van die Metaal- en Ingenieursbedryf (MEIBC) daarop aangedring   dat die resultate van die departement se oudit van Solidariteit se ledetal in   die MEIBC hersien moet. Solidariteit meen hierdie syfer is verkeerd en het   daarop aangedring dat die departement hom daarvan moet weerhou om enige   besluite te neem wat op hierdie verkeerde syfers gegrond is.

 

Dit volg   nadat die MEIBC die resultate van ʼn nuwe oudit bekend gemaak het wat nie die   amptelik erkende ledegetalle van Solidariteit insluit nie. Die departement   onderskat Solidariteit se ledetal in die MEIBC met meer as die helfte,   aangesien Solidariteit werklik meer as 24 000 lede in die MEIBC het, in   teenstelling met die departementele syfer van slegs 12 000.

 

Volgens   Marius Croucamp, hoof van die metaal- en ingenieursbedryf by Solidariteit, is   dit enersyds nie duidelik hoe hierdie ouditsyfers bereken is nie, en   andersyds is dit ook nie duidelik watter raamwerk vir die oudit en die   resultate gebruik is nie. “Na ʼn interne proses waartydens ons ledetal in die   MEIBC nagegaan is, het ons bevind dat ons inderdaad ʼn totaal van meer as 24   000 lede in daardie bedryf verteenwoordig. Die MEIBC of sy komitees kan dus   nie die resultate van die departement van arbeid se oudit as grondslag   gebruik om enige besluite te neem nie. Dit is in die hele bedryf se belang   dat korrekte syfers deurentyd gebruik moet word,” sê Croucamp.

 

Croucamp sê   dat Solidariteit ʼn beroep op die departement en die MEIBC gedoen het om die   oudit se resultate met betrekking tot Solidariteit se ledetal in die bedryf   te hersien, en om geen besluite te neem wat op die verkeerde syfers gegrond   is nie. “Ons gee die departement en die MEIBC tot aan die einde van die   besigheidsdag op 10 September geleentheid om aan ons ʼn onderneming in verband   hiermee te gee. Indien hulle in gebreke bly om dit te doen, sal Solidariteit   voortgaan met ʼn hofaansoek ten einde ʼn hofbevel hieroor te bekom. Indien die   departement en die MEIBC positief reageer, sal Solidariteit aan hulle bewyse   verskaf dat Solidariteit se ledetal in werklikheid heelwat meer is,” het   Croucamp gesê.

 

Marius   Croucamp

Hoof:   Metaal- en ingenieursbedryf, Solidariteit

 

 

Solidariteit begin internasionale veldtog teen staat se rasplanne

7 September 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het ʼn omvattende internasionale veldtog aangekondig om die staat   se regstellendeaksieplanne teen internasionale konvensies te toets.   Solidariteit beplan om ʼn voorlegging ingevolge die Internasionale   Arbeidsorganisasie (ILO) se Konvensie 111 oor diskriminasie aan dié   organisasie te doen en ʼn klagte by die Verenigde Nasies (VN) se komitee vir   die uitwissing van rassediskriminasie in te dien.

 

Solidariteit   se veldtog volg nadat die konstitusionele hof teen Renate Barnard beslis het.   Die hof het ná ʼn nege jaar lange stryd bevind dat die SAPD nie onbillik teen   Barnard gediskrimineer het nie.

 

Dr. Dirk   Hermann, bestuurshoof van Solidariteit, sê die internasionale roete is ’n   belangrike volgende stap teen die ideologie van absolute   rasseverteenwoordiging in Suid-Afrika. “Die belang van die internasionale   roete kan nouliks onderskat word. Verskeie internasionale ooreenkomste teen   rassediskriminasie is bindend op die Suid-Afrikaanse regering en daarmee saam   noodsaak die Suid-Afrikaanse Grondwet plaaslike howe om die internasionale   reg in ag te neem.”

 

Hermann sê   al Solidariteit se meer as 30 plaaslike hofsake gaan egter steeds voort.   “Gelyklopende met die internasionale veldtog gaan Solidariteit voort met   verskeie ander hofsake teen die staat. Die grootste hiervan is die saak   namens 10 werknemers van departement van korrektiewe dienste in die   Wes-Kaap.”

 

“Die   konstitusionele hof se uitspraak het meer onsekerheid as sekerheid oor die   toepassing van regstellende aksie gebring. Die uitspraak noop Solidariteit om   voort te gaan met nog hofsake om regsekerheid te kry. Ons is oortuig daarvan   dat die geskiedenis die konstitusionele hof se uitspraak nog verkeerd gaan   bewys. Ons veldtogte se doel is om te help om die geskiedenis te skryf,”   vervolg Hermann.

 

Die   konstitusionele hof se uitspraak maak ʼn nuwe internasionale deur vir   Solidariteit oop omdat alle interne regsmiddele nou uitgeput is.

 

“Solidariteit   beplan om in Suid-Afrika memorandums aan die ambassades van die lidlande van   die VN en partye tot die ILO se Konvensie 111 te oorhandig. Verdere planne   behels ʼn internasionale skakeltoer aan die einde van 2014 en ʼn internasionale   konferensie oor regstellende aksie,” sê Hermann.

 

Die vakbond   het ook met ʼn veldtog begin sodat hy by internasionale forums, soos die VN,   kan bewys dat sy standpunt steun geniet. Suid-Afrikaners oor ʼn breë front   word gevra om deur SMS’e en sosiale media hulle steun vir die veldtog te   toon. “Ons moet aan die VN wys dat ons standpunt gesteun word en het daarvoor   duisende mense se steun nodig.”

 

Mense wat   die veldtog wil ondersteun, kan die woord “Barnard” na 34802 SMS.

 

Oortreding   van ILO se Konvensie 111 en VN-vereistes

 

Die ILO se   Konvensie 111 bepaal dat daar nie op grond van ras gediskrimineer mag word   nie, maar maak ʼn uitsondering vir regstellende aksie. Daar word egter bepaal   dat regstellende aksie tydelik en remediërend moet wees. Suid-Afrika se   program van regstellende aksie voldoen nie aan hierdie vereistes nie.

 

Solidariteit   gaan ʼn klag by die VN se komitee oor die eliminering van alle vorme van   rassediskriminasie lê omdat Suid-Afrika in gebreke gebly het om oor die   regering se voldoening aan die konvensie oor die eliminering van alle vorme   van rassediskriminasie verslag te doen. Solidariteit beplan ook om ʼn   skaduverslag by die komitee in te dien en ʼn klag oor die nienakoming van die   konvensie te lê.

 

Solidariteit   gaan insette van Suid-Afrika se voorste internasionale regs- en   staatsleerkenners vir die formulering van sy voorleggings en klagtes verkry.

 

Dringende   seminaar

 

Solidariteit   bied intussen op Dinsdag 9 September in Centurion ʼn dringende seminaar oor   die implikasies van die konstitusionele hof se uitspraak in sy saak namens   Renate Barnard teen die SAPD aan. Regskenners gaan duidelikheid gee oor of   die konstitusionele hof inderdaad die Grondwet gehandhaaf het, die   implikasies van die uitspraak op hangende diskriminasiesake en die toekoms   van regstellende aksie in Suid-Afrika.

 

Verskeie   kenners op die gebied van arbeidsreg en diskriminasie sal die seminaar lei.   Hulle sluit, onder meer, senior advokaat Martin Brassey, wat die saak namens   Solidariteit en Barnard behartig het, professor Koos Malan van die   Universiteit van Pretoria en dr. Dirk Hermann van Solidariteit in.

 

Vir meer   besonderhede oor die seminaar, of om u bywoning van die seminaar te bevestig,   stuur gerus ʼn e-pos na heleen@solidariteit.co.za.

 

Adv. Dirk Groenewald
Hoof: Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit
Dr. Dirk Hermann
Bestuurshoof: Solidariteit

 

 

MTN wil nie KVBA by afleggings betrek nie – Solidariteit

5 September 2014

 

MTN het   gister Solidariteit se versoek dat sy afleggingsproses deur die Kommissie vir   Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) bemiddel moet word, van die hand   gewys. Solidariteit se versoek het gevolg nadat MTN aanvanklik in gebreke   gebly het om na behore oor sy afleggingsproses, waardeur 847 bestuurders   geraak word, te konsulteer.

 

Marius   Croucamp, hoof van die kommunikasiebedryf by Solidariteit, meen MTN het nou   die geleentheid verbeur om alle twyfel rondom die billikheid van die proses   uit die weg te ruim. “Deur ons versoek om fasilitering van die   afleggingsproses van die hand te wys, het MTN die proses opnuut in   onsekerheid en agterdog gedompel. Ons is oortuig daarvan dat ʼn buiteparty   soos die KVBA kon help om enige twyfel rondom die prosedurele juistheid van   die proses te verhoed,” het Croucamp gesê.

 

Croucamp   meen die omstandighede rondom die afleggingsproses is besig om die moraal van   MTN-werknemers toenemend te verlaag. “Ons ontvang daagliks navrae van   ontstoke werknemers wat van alle werksekerheid ontneem is. Ons meen MTN is   veronderstel om oop kaarte met hul werknemers oor die werklike omvang van die   afleggingsproses te speel,” het Croucamp gesê.

 

MTN het   boonop in ʼn mededeling aan werknemers laat blyk dat Solidariteit die proses   onnodig uitrek deur te versoek dat onderhandelings verleng word. Croucamp het   benadruk dat dit Solidariteit se hoofdoel is om toe te sien dat MTN se   afleggingsproses op ʼn billike en deeglike wyse geskied. “Die enigste manier   waarop dit bewerkstellig kan word, is as die proses verleng word om sodoende   behoorlike konsultasie moontlik te maak,” het Croucamp gesê.

 

Marius   Croucamp

Hoof:   Kommunikasiebedryf, Solidariteit

 

 

Almal …

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” (Matt. 11:28)

 

Nog nooit het iemand sulke woorde gesê nie! Eintlik kán niemand anders behalwe Jesus dit sê nie. Dit is die hart van die evangelie, ʼn opsomming van die goeie nuus. Dit is ook ʼn praktiese definisie van geloof. Daar is immers meer as een verduideliking van geloof. Hierdie vers in Matteus 11 is een van die mooistes: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”

 

Hierdie uitnodiging is nie na ʼn plek, ʼn godsdiens, ʼn leer, ʼn ideologie of ʼn stelsel toe nie, maar na ʼn Persoon – die Persoon van Jesus Christus.

 

Dit verwys na ʼn ervaring – nie na die aanvaarding van ʼn spesifieke lering nie. Dit gaan hier oor ʼn ontmoeting met ʼn Persoon eerder as oor sy leerstellings. Jy kan God nie vind deur ʼn verstandelike soeke nie. Nee, jy werp jou gelowig in sy arms.

 

Hierdie mooiste en wonderlikste van alle uitnodigings nooi mense na Christus toe. En dit is die onweerlegbare getuienis van miljoene deur die eeue heen dat ware rus en vrede alleen en volkome te vind is in die Persoon van Jesus Christus; in ʼn ontmoeting met Hom; in ʼn verhouding met Hom.

 

Daar is min “oop” uitnodigings in hierdie lewe wat die moeite werd is. Die meeste spesiale uitnodigings is redelik selektief – nie almal word genooi nie. Hierdie hoogste uitnodiging is egter onbeperk. Dis so wyd soos die Heer se genade en raak die hele wêreld. Ook jy kan maar net jou naam invul en kom. Dit laat ’n mens dink aan Johannes 3:16: “God het die wêreld so liefgehad …”; aan Jesaja 55:1: “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe …” en aan Openbaring 22:17: “En elkeen wat dors het, moet kom …”

 

Gebed: “Laat dit tot my deurdring, Here, dat hierdie uitnodiging ook aan my gerig is. Amen.

Outeur: Dr. Isak Burger : President of AFM of SA

Solidariteit wil SAPD deur hof dwing om met hom oor regstelplan te konsulteer

4 September 2014

Die vakbond   Solidariteit het vandag aangekondig dat hy die SAPD deur die arbeidshof wil   dwing om met hom te konsulteer oor die SAPD se nuwe regstelplan. Solidariteit   voer aan dat die twee polisievakbonde POPCRU en SAPU nie die regte van   minderheidsgroepe in die SAPD beskerm nie.

 

Solidariteit   se aankondiging volg twee dae ná die konstitusionele hofuitspraak se   kondonering van rassediskriminasie teen Renate Barnard. Die vakbond het gesê   hy gaan nou die arbeidshof nader ten einde die SAPD te verplig om met hom oor   die SAPD se regstellendeaksieplan te onderhandel. Solidariteit het reeds ʼn   skriftelike versoek aan nasionale polisiekommissaris Riah Phiyega gerig   waarin hy versoek om deel te hê aan die onderhandelinge oor die plan. Phiyega   het egter tot op hede nie op dié versoek reageer nie.

 

“Hierdie   nuwe hofsaak is een van ʼn reeks terugveg aksies van Solidariteit na die   omstrede konstitusionele hofsaak wat teen Barnard beslis het. Ons gaan nie   terugsit en die rassediskriminasie teen ons lede gelate aanvaar nie,” het   Dirk Hermann bestuurshoof van Solidariteit gesê.

 

Volgens   Hermann wil Solidariteit nou die bron van die onbillike toepassing van   regstellende aksie aanpak, naamlik irrasionele regstelplanne. In die   konstitusionele hofuitspraak het die regters aangedui dat Solidariteit die   SAPD-plan moes aanval en dit is wat Solidariteit nou gaan doen.

 

“Solidariteit   gaan sy aksies verskerp teen maatskappye en organisasies wat regstellende aksie   misbruik om onbillik teen minderhede te diskrimineer. Ons het versoek om met   die polisie oor hul plan te onderhandel omdat ons reeds 20 sake van onbillike   diskriminasie namens ons lede teen hulle voer. Ons glo dit is beter om   pro-aktief te konsulteer as om reaktief te litigeer.” sê Hermann.

 

“Dit is vir   ons duidelik dat POPCRU en SAPU, die twee erkende polisievakbonde wat by die   saamstel van die huidige regstellendeaksieplan betrokke was, nie bereid is om   die belange van polisielede uit die nie-aangewese groepe te verteenwoordig   nie. Solidariteit is dus die enigste vakbond in die polisie wat hom vir die   regte van minderhede beywer,” het Hermann gesê.

 

Let wel:   Foto’s van die mediakonferensie is op aanvraag beskikbaar.

 

Dirk Hermann

Bestuurshoof: Solidariteit

 

Dirk Groenewald

Hoof: Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit

 

 

MTN-afleggings: Solidariteit versoek dat KVBA proses fasiliteer

3 September 2014

 

Solidariteit   het Maandag tydens sy vergadering met MTN versoek dat die maatskappy die   Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) vra om sy   afleggingsproses te fasiliteer.

 

Marius   Croucamp, hoof van die kommunikasiebedryf by Solidariteit, sê hoewel MTN nou   vir die eerste keer tekens van gewilligheid toon om die proses se impak op   werknemers te versag, die KVBA nietemin die proses moet fasiliteer. “Weens   die aard en omvang van die afleggingsproses meen Solidariteit dit is in sy   lede se beste belang dat ’n buiteparty soos die KVBA die proses fasiliteer,”   sê Croucamp.

 

Croucamp sê   verder dat daar selfs sprake is dat MTN die konsultasietydperk van die   afleggingsproses gaan verleng, hoewel dit nog nie amptelik bevestig is nie.   “Die maatskappy het aanvanklik nie genoegsame tyd aan Solidariteit gebied om   na behore oor die afleggings te konsulteer nie. Daarby het MTN nie, soos   gewoonlik die geval is tydens afleggings, Solidariteit genooi om oor die   afleggingsproses te beraadslaag nie. Solidariteit is egter versigtig   optimisties dat ’n nuwe werksverhouding ontstaan het en dat behoorlike   konsultasie kan plaasvind,” sê Croucamp.

 

Croucamp sê   Solidariteit verwag om vandeesweek terugvoering van MTN te ontvang oor sy   versoek dat die KBVA by die afleggingsproses betrek moet word.

 

MTN het op   22 Augustus in ’n kennisgewing aan Solidariteit bekendgemaak dat hy ’n   herstruktureringsproses van stapel gaan stuur wat so veel as 847 bestuurders   sal raak.

 

Marius   Croucamp

Hoof:   Kommunikasiebedryf, Solidariteit