Maak eers reg

“As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit sou jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe” (Matt 5:23-24).

 

Dis ʼn selfverloënende, selfs vernederende taak om met iemand te gaan vrede maak, om te gaan regmaak. Tog is dit vir die Here meer aanvaarbaar as enige ander godsdienstige handeling wat ons kan uitvoer.

In ‘n sekere sin word ons verhouding met die Here bevestig of ontken deur ons verhouding met ons medemens. Johannes stel dit duidelik: “As iemand sê: ‘Ek het God lief,’ en hy haat sy broer, is hy ʼn leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie” (1 Joh. 4:20).

Daar is iets van God in jou medemens. Ook hulle is na sy beeld geskep. Sy Gees woon ook in ‘n medegelowige. Daarom beïnvloed een verhouding wat belemmer is, ook die ander verhouding. Jesus sê eintlik: “Moenie na My toe kom as jy nog nie na jou broer toe gegaan het om reg te maak nie.”

Dit is geen wonder nie dat vele geestelike, emosionele en selfs fisieke siektes die gevolg is van versteurde en verskeurde verhoudings tussen mense. Mense word dikwels siek weens siek verhoudings. Daarom is die belydenis van onreg wat teenoor mekaar gepleeg is, ʼn voorwaarde vir die genesing van sekere siektes: “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word” (Jak 5:16).

“As jou broer iets teen jou het …” Dit gaan nie daaroor of jý dink jy het teen hom gesondig of hom seergemaak nie. Die bepalende vraag is: Het hy iets teen jóú? Gaan maak reg!

 

Gebed: “Die soeklig van u Woord val ook op my hart, Here. Amen.”

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Versoening met God en mens

“ersoendus jou gawe na die altaar toe bring en dit sou jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.”jou gawe na die

 

“Godu gawe n het nie net met jou en God te maak nie. Dit sluit ook jou verhouding met jou medemens in. Jou verhouding met die Here kan net reg wees as jou verhouding met jou medemens reg is.

Voordat die offer van hierdie man by die altaar enige waarde sou hêenige waarde sou h altaard te maak nie. Dit sluit ook jou verhouding met jou medemens in. Jou verhouding met die Here kan net reg wees as jou verhouding met jou medemens reg is. n en bring jou gaweawek nie ernstig op nie, maar Jesus se opdrag hier is ondubbelsinnig. Selfs in die Ons Vader-gebed stel Hy dit pertinent dat ons mekaar moet vergewe: “Vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree.” nie ernstig op nie, maar Jesus se opdrag hier is ondubbelsinnig. Selfs in en ons kom, sal die genade en barmhartigheid van God in ons lewe neerdaal.

Ons kan nie sêns kan nie s op nie, , en dan dink ons ongesonde verhoudings hier op aarde maak nie saak nie. Ons kan nie vrede met God ervaar as ons in gheid van God in ons lewe suster gewikkel is nie. Miskien is dit waarom dit soms vir ons voel daar is ʼn skans tussen ons en die Here, en dat ons gebede nie beantwoord word nie. Dit kan wel wees dat ons self die skans opgerig het weens ons onverskilligheid en onsensitiwiteit teenoor ons broer of suster; omdat ons iemand verontreg het en nagelaat het om dit reg te stel.

Godsdienstige seremonies en rituele kan nie opmaak vir gebroke verhoudings nie; nog minder beïodsdienstige seremo

 

Gebed: “Dit is vir my belangrik om met vrymoedigheid na U toe kan te kom, o Here. Amen.

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Godsdiens sonder God

 

“As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit sou jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” (Matt. 5:23-24)

 

Jesus skets hier ’n lewenswerklike prentjie om dit duidelik te stel dat wat in jou hart aangaan vir hom belangriker as uiterlike handelinge is. Vir die Jode was die tempel, die altaar en die offergawe sentraal in hulle godsdiens. Dit het gespreek van hulle toenadering en aanbidding tot God. Miskien het Jesus juis daar in die omgewing van die altaar gestaan toe ’n man sy offergawe na die altaar gebring het. Hy het dalk gekyk hoe die man sy hande op die offerdier lê, as ’n simboliese vereenselwiging daarmee voordat die priester dit sou slag. Miskien het dit op daardie oomblik deur die man se gedagtes geflits dat daar iemand is wat verontreg voel, wat iets teen hom hou.

 

“Wag,” sê Jesus, “staan net daar stil. Moenie verder iets doen nie. Laat jou offerdier net daar by die altaar en gaan maak eers sake met jou broer reg.” Enige “godsdienstige” handeling is betekenisloos voor God as jou verhouding met jou medemens nie reg is nie. Die skielike onderbreking, die offer wat net daar kan wag, dui op die dringendheid van hierdie saak. Moenie uitstel nie! Gaan maak eers reg, en kom dán terug.

 

Heilige, godsdienstige handelinge moet opgeskort en eenkant gesit word. Gehoorsaamheid is beter as offerandes; die herstel van ’n verhouding is belangriker as godsdienstige rituele. Waarom is God so gesteld op versoening tussen mense? Want gebroke aardse verhoudings versteur ons verhouding met hom. As ons vrede met God wil hê, moet ons verhouding met ons medemens in orde wees. Die vertikale is onlosmaaklik met die horisontale verstrengel.

 

Gebed: Here, verlos my van godsdiens sonder u. Amen

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Nog ʼn Majuba-silo toon tekens van verwering – Solidariteit

20 November 2014

Vakbond   waarsku oor Eskom se voortgesette ontkenning

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag gewaarsku teen Eskom se voortgesette ontkenning van   die ware toestand van sy steenkoolsilo’s. Dit volg nadat Solidariteit onlangs   inligting bekom het dat die Majuba-kragstasie se silo 30 ʼn sigbare kraak van   twee meter lank het – net meer as ʼn maand na die ineenstorting van sy silo   20.

 

Solidariteit   het in die staatsbeheerde energieverskaffer onlangs per brief versoek om   dringend die nodige stappe te doen om die ineenstorting van die genoemde silo   te voorkom. Solidariteit het ook sy kommer oor Eskom-werknemers se veiligheid   uitgespreek.

 

Volgens   Deon Reyneke, hoof van Solidariteit se Energiebedryf, het Eskom tot dusver   geweier om te erken dat hy voor 1 November se ineenstorting op senior vlak   kennis gedra het van die strukturele probleme by Majuba se silo 20.

 

“Twee dae   nadat die silo in duie gestort het, het Solidariteit ʼn verklaring uitgereik   waarin hy aangevoer het dat Eskom reeds maande lank bewus was van abnormale   vibrasies in die silo. Eskom het sedertdien herhaaldelik ontken dat hy   enigsins daarvan kennis gedra het. Voorts het die maatskappy versuim om te   reageer op ʼn brief van Solidariteit waarin die vakbond gepoog het om verdere   inligting wat op die ineenstorting betrekking het, onder Eskom se aandag te   bring,” het Reyneke gesê.

 

Reyneke sê   Eskom se weiering om sy foute te erken en eerder voor te gee dat Solidariteit   se bewerings vals is, is onaanvaarbaar. “Ons het voortgegaan om bewyse te   versamel dat Eskom bewus was van die strukturele probleme by silo 20, asook   dat Eskom versuim het om behoorlike voorkomende instandhouding te doen. Ons   is bekommerd dat dieselfde roete nou met silo 30 gevolg gaan word,” het   Reyneke gewaarsku.

 

Reyneke het   bygevoeg dat Eskom ʼn obsessie oor die bron van Solidariteit se inligting   ontwikkel het. “Ons is nie bereid om ons inligtingsbron aan moontlike   intimidasie en viktimisasie bloot te stel nie. Ons kan egter bevestig dat ʼn   senior bestuurder, wie se naam aan ons bekend is, in ʼn amptelike   Eskom-vergadering onthul het dat die maatskappy minstens sedert September   vanjaar bewus was van die strukturele probleme by Majuba se silo 20.”

 

“Solidariteit   het egter sy hulp aangebied om die wanpraktyke wat tot die silo se   strukturele probleme aanleiding gegee het, te bekamp, maar het nog geen   terugvoer in verband hiermee van Eskom ontvang nie,” het Reyneke   bygevoeg.

 

Deon   Reyneke

Hoof:   Energiebedryf, Solidariteit

 

Solidariteit, AfriSam bereik gunstige loonooreenkoms

20 November 2014

 

Loononderhandelinge   met die sementvervaardiger AfriSam het vandag op ʼn hoë noot afgesluit, het   die vakbond Solidariteit gesê. Die vakbond en AfriSam het op ʼn loonverhoging   van 7% vir alle personeel op posvlak H ooreengekom. Daarbenewens sal die   werkgewer se bydrae tot personeel se mediese fonds met R227 per maand verhoog   word.

 

Daarbenewens   het Solidariteit met AfriSam ooreengekom dat personeel wat vir vyf jaar in   diens van die maatskappy is, ʼn toekenning en ʼn kontantbeloning van R750 sal   ontvang. Laasgenoemde sal terugwerkend vanaf Januarie 2014 van krag wees,   terwyl die loonooreenkoms in Januarie 2015 in werking sal tree.

 

Volgens   Louis Pretorius, organiseerder in die Sementbedryf by Solidariteit, is die   loonooreenkoms ʼn oorwinning vir Solidariteit, hoewel die onderhandelinge nie   sonder uitdagings was nie. Vanjaar se loonooreenkoms is eers ná sewe rondes   onderhandelinge bereik.

 

“Solidariteit   het begrip daarvoor dat die maatskappy sy voortbestaan op die lang termyn   tydens die loononderhandelinge in ag moes neem. Ons het daarom probeer om die   gunstigste loonooreenkoms, wat die maatskappy se volhoubaarheid en   langtermyndoelwitte voor oë hou, namens ons lede te beding,” het Pretorius   gesê.

 

Pretorius   meen dit is wel verblydend dat AfriSam poog om werksekerheid onder sy   personeel te verbeter. “Dit is duidelik dat AfriSam, te midde van die   heersende ekonomiese omstandighede, waarde aan die gespesialiseerde   vaardighede en hardwerkendheid van sy personeel heg. Ons hoop dat ander   Suid-Afrikaanse maatskappye hierdie voorbeeld sal volg,” het Pretorius gesê.

 

Solidariteit   verteenwoordig sowat 250 lede by AfriSam se onderskeie sake-eenhede in   Lichtenburg, Kathu en Roodepoort.

 

Louis Pretorius

Organiseerder: Solidariteit

 

Inge Strydom

Woordvoerder: Solidariteit

 

 

Balans is nodig in rasdebat by universiteite

20 November 2014

 

Die eensydige   klem op ras in universiteitsgesprekke oor transformasie is besig om die   universiteitswese in die algemeen en studente in die besonder te benadeel.   Hierdie standpunt is by die Menseregtekommissie se sitting oor transformasie   en rassisme by universiteite deur Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit   Beweging, gestel.

 

Buys het   gesê dat die Solidariteit Beweging enige vorm van rassisme verwerp, en   bekommerd is oor die groeiende siening dat rassisme net ’n “wit” en veral   Afrikanerprobleem is. Volgens hom haal beweerde rasvoorvalle waarby wit en   Afrikaanse studente betrokke is dadelik die voorblaaie en stel die minister   van hoër onderwys kommissies van ondersoeke na die voorvalle in.   Nieteenstaande is die owerhede en die media in ’n staat van ontkenning oor   die anti-Afrikaner-rassisme wat al hoe meer algemeen by universiteite   voorkom. Buys het Langenhoven se vraag aangehaal waar hy gevra het waarom   Afrikaners se politiek altyd rassisme is, maar ander politieke groepe se   rassisme net politiek is.

 

Verteenwoordiging

 

Buys het   gesê dat terwyl daar in Afrikanergeledere tereg voortdurend oor rassisme in   eie geledere gedebatteer en selfondersoek gedoen word, is daar nie sprake van   ’n debat in regeringskringe oor die groeiende rol wat ras in owerheidsbeleid   by universiteite speel nie. Die werklikheid is dat begrippe soos   “regstelling” en “menseregte” in die praktyk al hoe meer misbruik word om   onreg en die miskenning van menseregte te probeer vergoeilik. Hier het Buys   verwys na gevalle waar valse bewerings van wit rassisme misbruik word om   Afrikaanssprekendes hul grondwetlike regte op moedertaalonderrig in die naam   van transformasie te ontsê.

 

“Dit is   noodsaaklik dat meer swart akademici opgelei en ontwikkel word. Terselfdertyd   is dit nie ’n oplossing om in die naam van regstelling ’n plafon bo wit   akademici se geleenthede te plaas deur rasteikens in te stel nie.   Daarbenewens is dit onbillik om inklusiwiteit tot ‘verteenwoordigendheid’ te   verskraal, omdat dit onder meer tot die einde van Afrikaans as volwaardige   akademiese taal gaan lei. Al die universiteite saam moet verteenwoordigend   van die bevolking wees, en nie elke kampus nie, omdat so ’n beleid   ‘eendersheid’ onder die vaandel van ‘diversiteit’ gaan beteken,” het Buys   gesê.

 

Afrikaans   en Afrikaners

 

Volgens   Buys word die rasgemotiveerde pogings om universiteite te transformeer soms   nie erken of raakgesien nie, omdat mense net na taal kyk. Die meeste   kampusbesture wil egter nie minder Afrikaans op kampusse hoor nie, hulle wil   minder Afrikaners op die kampusse sien. Die uiteinde van rastransformasie is   dat Afrikaans as akademiese taal uitfaseer sal word. Hy het ook die siening   dat die studentelewe by histories Afrikaanse universiteite afgeskaf moet word   omdat dit ’n uitdrukking van Afrikanerkultuur is as anti-Afrikaner-rassisme   bestempel. “Deelname aan die studentelewe is noodsaaklik vir die algemene   vorming van studente en is ’n onmisbare deel van die universiteitservaring   wat studente nie ontsê mag word nie.”

 

Buys se   standpunt is dat die grootste probleem by universiteite nie Afrikaans of wit   rassisme is nie, maar die struggle-kultuur wat by sekere kampusse steeds   studente se studies en lewenskanse benadeel. Hy het gewaarsku dat die   voortdurende aanvalle op Afrikaanse studente en kampusse soms die afmetings   van ’n heksejag aanneem, wat net tot verdere polarisasie kan lei.

 

Flip Buys

Voorsitter: Solidariteit Beweging

 

 

Die innerlike versus die uiterlike

“Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank” (Matt 5:21-22).

 

Die Fariseërs in Jesus se leeftyd (soos vele mense vandag wat baie godsdienstig is sonder om werklik in ʼn verhouding met die Here te staan) was tevrede met uiterlike godsdienstige handelinge. Wat “binne” aangegaan het, was van minder belang. Hulle het  godsdiens ’n “uitwendige” saak gemaak.

Hulle het gelet op die uiterlike, op die vrug van die sonde. Daarvoor het hulle hul reëls, strafprosesse en howe in plek gehad. Hulle het byvoorbeeld presies geweet wat hulle sou doen met ’n vrou wat betrap is dat sy owerspel pleeg. Solank jy die regte dinge op die regte tyd gedoen het – soos om op die Sabbat na die tempel toe te gaan, bydraes vir die armes te gee en gereeld te vas – was alles in orde.

Jesus het egter eerstens klem gelê op die innerlike, op dit wat in die hart van die mens aangaan. Hy het geweet dat sonde se oorsprong eintlik in die hart van die mens lê. Net so word die goeie uit die hart gebore. Dis waarom Hy daarop klem gelê het dat bekering ʼn verandering van die mens se hart moet wees. Vir Hom is dit belangriker dat jou hart reg moet wees eerder as jou handelinge, want dit is moontlik om die regte dinge te doen al is jou hart nie reg nie.

Moord is strafbaar, sê Jesus, maar haat in jou hart teenoor jou broer is net so verkeerd voor God. Net so, sê Jesus op ʼn ander plek, is owerspel sonde, maar ook wanneer jy dit net in jou hart bedink.

 

Gebed: “Soos Dawid, wil ek bid dat U my hart sal deursoek sodat ek rein voor U kan wees, Here my God. Amen.

 

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

 

Nog ʼn groot daling in brandstofpryse verwag – Solidariteit

18 November 2014

 

Die prys   van petrol kan moontlik op 3 Desember met meer as 70c per liter daal terwyl   die groothandelprys van diesel met sowat 50c kan daal, het die Solidariteit   Navorsingsinstituut (SNI) vandag gesê. Met die verwagte daling, sal die prys   van petrol laer wees as wat dit ʼn jaar tevore was. Dit sal die eerste keer in   vyf jaar wees dat die prys van petrol jaar-op-jaar laer is.

 

Paul   Joubert, senior ekonomiese navorser by die SNI, het verduidelik dat, soos in   Oktober, die swakker rand tans ʼn daling in plaaslike brandstofpryse teëwerk.   Hy het gesê die rand het in Oktober gemiddeld teen ongeveer R11,12 teenoor   die Amerikaanse dollar verhandel. Tot dusver in November het dit marginaal   swakker teen gemiddeld R11,14 verhandel.

 

“Gelukkig   het internasionale petroleumprodukpryse, die ander faktor wat plaaslike   brandstofpryse bepaal, tot dusver deur die loop van November oliepryse verder   afwaarts gevolg. Die prys van Opul-olie, wat deur die loop van Oktober $86,29   per vat was, verhandel tot dusver in November bykans 10% laer op gemiddeld   $77,67 per vat,” het Joubert gesê.

 

“Die   verwagte daling sal die prys van 93-oktaan petrol in Gauteng op ongeveer   R12,28 te staan bring. Dit sal laer wees as die prys van R12,97 per liter wat   ʼn jaar tevore, in Desember 2013, gegeld het. In November 2009 was petrol   R1,30 goedkoper as in November 2008, maar in die daaropvolgende vyf jaar was   die prys van petrol deurentyd hoër as ʼn jaar tevore,” het Joubert gesê.

 

Joubert het   aangedui dat die relevante tydperk vir die berekening van Desember se   plaaslike brandstofpryse nog tot en met Donderdag 27 November duur. Hy het   gewaarsku dat indien die rand óf oliepryse van nou tot dan groot fluktuasies   ervaar, die prysverandering in Desember beduidend van hierdie voorspelling   kan afwyk. Die kans vir ʼn prysstyging in Desember is egter feitlik nul. Die   departement van energie sal die finale aankondiging oor die   brandstofprysveranderinge op 28 November doen.

 

Paul   Joubert

Senior   ekonomiese navorser: Solidariteit

 

 

Solidariteit-lid níé skuldig aan rassisme

11 November 2014

 

Die   Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) het beslis dat ʼn   voormalige hoofstaatsaanklaer by die Klerksdorpse landdroshof, Jacques   Swanepoel, onbillik deur die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) ontslaan is,   het die vakbond vandag gesê. Swanepoel is lid van Solidariteit.

 

Dit volg   nadat Revana Jacobs, senior staatsaanklaer, 12 aanklagtes van onder meer   rassisme teen Swanepoel, haar destydse bestuurder, aanhangig gemaak het.

 

Die saak   dateer uit 2007 toe ʼn interne verslag saamgestel is om bewerings en klagtes   van rassisme by die Klerksdorpse landdroskantoor te ondersoek. Die verslag is   hoofsaaklik saamgestel om aanklagtes teen Swanepoel te ondersoek. Hy is in   2011 weens die inhoud van die verslag ontslaan.

 

Volgens   Johan Kruger, adjunkhoofsekretaris van Solidariteit, het die arbiter in sy   uitspraak beslis dat die aanklagtes teen Swanepoel geen geldige gronde het   nie. Daar is verder beslis dat die verslag, bekend as die Sibeko-verslag,   geen aanbevelings oor moontlike dissiplinêre aksie teen Swanepoel bevat het   nie en dat dit in elk geval nie as gronde vir sy ontslag kon dien nie.

 

Kruger het   verder aangedui dat dit uit Jacobs se getuies geblyk het dat sy ʼn verskuilde   agenda met haar aanklagtes teen Swanepoel gehad het. Jacobs is in 2006 vanaf   Pietermaritzburg na die Klerksdorpse landdroshof verplaas en was ongelukkig   oor die verplasing. “Uit Jacobs se getuies het dit geblyk dat sy ongelukkig   was oor haar verplasing en dat sy met alle mag terugverplaas wou word. Jacobs   het Swanepoel se sogenaamde rassistiese optrede as die rede vir haar   ongelukkigheid by die Klerksdorpse landdroskantoor aangevoer. Dit het later   egter duidelik geword dat Jacobs se aantygings van rassisme geen substansie   gehad nie,” het Kruger gesê.

 

Kruger het   gesê die arbiter het onder meer beslis dat 46 maande se salaris aan Swanepoel   betaal moet word. Daar is verder beslis dat Swanepoel in sy ou pos   heraangestel moet word. “Die saak het heelwat media-aandag geniet en ons lid   se loopbaan en reputasie het in die proses skade gely. Sy naam is nou   eindelik in ere herstel,” het hy bygevoeg.

 

Johan   Kruger

Adjunk-hoofsekretaris:   Solidariteit

 

Inge   Strydom

Woordvoerder:   Solidariteit

 

 

Solidariteit bevestig dat ArcelorMittal afleggingskennisgewing uitgereik het

10 November 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag bevestig dat ArcelorMittal Suid-Afrika (Amsa) verlede   week ʼn artikel 189-kennisgewing aan 200 werknemers by sy aanleg in   Vanderbijlpark gestuur het. Ingevolge die kennisgewing kan die betrokke werknemers   vir vrywillige skeidingspakkette aansoek doen.

 

Volgens   Johan Venter, organiseerder in Solidariteit se Metaalbedryf, voer Amsa in die   kennisgewing aan dat hy die afgelope jare toenemende bedryfsprobleme en   -uitdagings ondervind het.

 

Solidariteit   het die volgende feite rakende die afleggingsproses uitgereik:

 

-       Ingevolge die afleggingskennisgewing   wat Solidariteit verlede week van Amsa ontvang het, word 200 werknemers deur   hierdie proses geraak.

-       Die afleggingsproses raak tans slegs   werknemers op bestuursvlak. Ambagslui en/of werknemers of laer posvlakke word   nie deur die proses geraak nie.

-       Solidariteit is deur Amsa se bestuur   genooi om die afleggingsproses namens sy lede te fasiliteer. Dit is nog nie   duidelik presies hoeveel Solidariteit-lede deur die proses geraak word   nie.

-       Solidariteit kan bevestig dat Amsa   se bestuur pogings aangewend het om die kwessies en uitdagings wat tot die   afleggingsproses gelei het die hoof te bied. Die bestuur het, byvoorbeeld,   aangedui dat hulle met die regering vergader het om moontlike alternatiewe   rakende koolstofbelasting te bespreek.

-       Paul O’Flaherty,   Amsa se nuwe hoof uitvoerende beampte, het aangedui dat hy sal toesien dat ʼn   regrukstrategie vir die maatskappy binne die volgende nege maande van stapel   gestuur word.

 

Venter het   bygevoeg dat Solidariteit daarna uitsien om met die maatskappy saam te werk   om in die komende maande groter sekerheid vir die betrokke werknemers te   bied. “Solidariteit sal die bestuur van voorstelle en strategieë voorsien in   ʼn poging om die maatskappy te red en die negatiewe impak van die proses op sy   lede te beperk,” het hy gesê.

 

Johan     Venter

Organiseerder:     Solidariteit

 

Marius     Croucamp

Hoof:     Metaalbedryf, Solidariteit