Solidariteit lê klagte by VN teen die Suid-Afrikaanse regering oor die nienakoming van VN-resolusie

28 Oktober 2014

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag ʼn klagte teen die Suid-Afrikaanse regering by die   Verenigde Nasies se komitee vir die uitwissing van alle vorme van   rassediskriminasie (CERD) gelê. In die klagte word gevra dat die VN die   Suid-Afrikaanse regering vermaan oor die nienakoming van die prosedurele   vereistes van die VN-konvensie vir die uitwissing van alle vorme van   rassediskriminasie.

 

Volgens die   konvensie moet die Suid-Afrikaanse regering elke twee jaar verslag doen oor   wat die regering doen om aan die konvensie te voldoen, maar die   Suid-Afrikaanse regering het in 2006 laas ʼn verslag ingedien.

 

ʼn   Soortgelyke klagte gaan terselfdertyd by die Suid-Afrikaanse   Mensregtekommissie (MRK) ingedien word. Die MRK is deur die Suid-Afrikaanse   regering aangewys as nasionale liggaam wat namens CERD as waghond in   Suid-Afrika moet optree. Solidariteit versoek die MRK om die regering te   vermaan oor die nienakoming van die resolusie en, indien die regering verder   daarmee in gebreke bly om ingevolge die magte van die MRK ʼn aansoek by die   hooggeregshof te bring, om die regering te dwing om sy statutêre plig na te kom.

 

Solidariteit   het ook aangekondig dat, sodra die regering sy verslae gaan indien, hy ʼn   skaduverslag gaan indien wat gaan toon dat die regering se program van   regstellende aksie nie in ooreenstemming met die VN-resolusie is nie. Die   resolusie maak voorsiening vir burgerlike organisasies om skaduverslae in   reaksie op regeringsverslae in te dien. Volgens Solidariteit moet die   regering eers gedwing word om verslae in te dien voor hy kan voortgaan met ʼn   skaduverslag.

 

Solidariteit   beplan ook verder om ’n formele petisie by die VN in te dien waarin   Solidariteit sal aanvoer dat die Suid-Afrikaanse regering se absolute fokus   op rassedemografie nie die bedoeling van die VN-konvensie is nie en dat die   regering nie aan die substantiewe vereistes van die resolusie voldoen nie.   Hierdie petisie sal sterk steun op die Renate Barnard-gevallestudie, maar sal   ook wyer as dié geval fokus. Die petisie moet by die MRK, as agent van die VN   ingedien word. Solidariteit beplan om die formele petisie in die eerste   kwartaal van 2015 in te dien. Die vakbond beplan om steun vir die petisie oor   ʼn breë spektrum van Suid-Afrikaners te werf.

 

“Om   Suid-Afrika se regstellendeaksieprogram teen VN-resolusies te toets is om dit   teen die wêreld se beste praktyke te toets. Om seker te maak Suid-Afrika   voldoen aan internasionale norme beteken dus om lojaal teenoor Suid-Afrika te   wees. Ons prima facie-saak is dat Suid-Afrika nie voldoen aan internasionale   vereistes nie en dat die land skuldig is aan onbillike rassediskriminasie.   Suid-Afrika maak dit egter baie moeilik om internasionale vergelykings te   tref as die regering nooit verslae indien nie,” het Dirk Hermann,   bestuurshoof van Solidariteit gesê.

 

“Ons het in   Junie vanjaar vir die eerste keer met die regering gekorrespondeer toe ons   die versekering gegee is dat die regering binnekort sy verslag gaan indien.   Ons het intussen ook ’n brief aan die minister van justisie en korrektiewe   dienste, Michael Masutha, gerig waarin ons die regering vermaan het oor die   nienakoming van die VN-resolusie. Volgens inligting waaroor ons beskik, het   die regering die verslae tot 2011 opgestel, maar die verslae is nog steeds   nie ingedien nie. Selfs al word die verslae nou ingedien, is Suid-Afrika   reeds laat met sy 2013-verslag.

 

Die   prosedurele nienakoming van ʼn resolusie is ʼn ernstige oortreding. Die doel   van die verslae is dat daar internasionale toesig kan wees oor lidlande se   verbintenis tot die nakoming van resolusies wat hulle bekragtig het. Indien   die regering nie verslag doen nie, ontneem dit ook plaaslike burgerlike   organisasies, soos Solidariteit, om ʼn behoorlike waghondrol te speel,” het   Hermann gesê.

 

Solidariteit   se VN-veldtog volg op die konstitusionele hof se onlangse uitspraak teen   Renate Barnard, ’n voormalige luitenant-kolonel van die SAPD, ná haar stryd   van nege jaar teen die wyse waarop die SAPD regstellende aksie toegepas het.   Sy was twee maal die beste kandidaat vir ’n pos waarvoor sy aansoek gedoen   het, maar is weens die kleur van haar vel telkens nie aangestel nie. Barnard   het gister aangekondig dat sy haar voltyds aan die stryd teen rassekwotas   gaan wy en het by Solidariteit se Sentrum vir Billike Arbeidsverhoudinge   aangesluit.

 

Die klagtes wat Solidariteit by die MRK en CERD ingedien het, is   op aanvraag beskikbaar.

Foto’s van die mediakonferensie is op aanvraag beskikbaar.

 

Dirk   Hermann

Bestuurshoof:   Solidariteit

 

Johan Kruger

Adjunkhoofsekretaris: Solidariteit

 

Die juk van Jesus (3)

 

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle … My juk is sag en my las is lig” (Matt 11:28-30).

 

Wat beteken dit dat Jesus vir ons sý juk aanbied? Sy juk impliseer onder meer dat ons nie onbetrokke kan wees in sy Koninkryk nie. God het vir al sy skepsels ʼn doel, ʼn taak, ʼn plan en ʼn roeping in sy wêreld.

 

Om hieraan uitvoering te kan gee, het die Here vir ons elkeen die nodige talente en gawes gegee. Dit is belangrik om te verstaan dat die Here vir ons almal die spesifieke toerusting gegee het om ons spesifieke roeping en lewenstaak te kan uitvoer. Dis veral ten opsigte hiervan dat ons die juk van Jesus moet verstaan. Sy juk is vir elkeen van ons “tailor-made”.

 

Die vraag wat ons elkeen onsself moet afvra, is: Is my lewe vervuld? Doen ek waarvoor ek in die wieg gelê is? Gebruik ek my talente ten volle in dít wat ek doen, of is ek in ʼn lewens- of werksituasie waarin ek onvervuld en gefrustreerd is omdat ek buite die raamwerk van my gawes en talente moet funksioneer?

Dit kan nooit God se wil wees dat ons as gefrustreerde en onvervulde mense deur die lewe gaan nie, as mense wat ʼn juk dra wat hulle seermaak en hulle nie pas nie. Jesus se juk is nie daar om die lewe vir ons moeilik te maak nie, maar juis beter. Hierdie beginsel geld nie net vir ons loopbaan nie, maar ook in die kerk. Het jy jou bediening in die kerk gevind, dié taak waarvoor die Here jou met gawes toegerus het? So dikwels word die paar gewillige “osse” met elke denkbare taak belas sonder om seker te maak of daardie juk hulle pas.

 

 

Gebed: “Here, help my om seker te maak dat ek die regte juk – U juk – dra. Amen.

Outeur: Dr. Isak Burger : President van AGS van SA

Arbeidsmarkvooruitsigte steeds swak, afleggings moet verwag word – Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks

27 Oktober 2014

 

Werknemers   in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark behoort nie buitengewone   salarisverbetering te verwag nie; en afleggings moet eerder in sommige   sektore verwag word. Dit is te oordeel na die Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks   (AMI) wat steeds in verswakkende terrein boer, ten spyte van ’n klein   verbetering in die derde kwartaal vanjaar.

 

Die AMI   toon ’n verbetering vanaf 39,5 in die tweede kwartaal tot 41,7 in die derde   kwartaal vanjaar, maar die gelykbreekpunt tussen ’n verbeterende en   verswakkende arbeidsmark is eers by 50.

 

Volgens   Piet le Roux, senior ekonomiese navorser by die Solidariteit   Navorsingsinstituut, het die komponent vir werknemersvertroue in die AMI in   die derde kwartaal tot 39,9 van 33,7 in die voorafgaande kwartaal gestyg. Hy   sê ook die persentasie werknemers wat meer as bevredigende werksekerheid   aangedui het, het van 47% na 52% in kwartaal drie gestyg.

 

“Die   werknemersvertrouekomponent het in kwartaal drie ietwat herstel, wat   waarskynlik die einde van die verlammende stakings in die mynbou- en   metaalbedryf weerspieël. Die indeks toon egter dat Suid-Afrikaners sedert   vroeg in 2008 ’n langdurige tydperk van dalende werk- en loonsekerheid   beleef. Die indeks het sedertdien maar min tekens van herstel tot bo 50,0   vertoon,” verduidelik Le Roux.

 

Die AMI   word vrygestel as deel van die Suid-Afrikaanse Arbeidsmarkrapport wat deur   die vakbond Solidariteit, in samewerking met die markstrateë ETM Analytics,   saamgestel word. Ander onderwerpe wat in die Arbeidsmarkrapport behandel   word, is:

 

 • Thomas        Piketty se Capital        in the Twenty-First Century en Suid-Afrika
 • Die        konstitusionelehof-uitspraak in die Renate Barnard-saak en die gevolge        daarvan
 • Inflasie        as ’n vyand van die werkersklas
 • Die mite        van die “loonprysspiraal”
 • ’n        Makro-oorsig oor die Suid-Afrikaanse ekonomie

 

Om die   volledige weergawe van die verslag te besigtig, klik   hier.

 

Piet le   Roux

Senior   navorser: Solidariteit

 

Paul   Joubert

Senior   navorser: Solidariteit

 

Kennisgewing: Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks Maandag vrygestel

24 Oktober 2014

 

Die   Solidariteit-ETM Arbeidsmarkindeks, ’n belangrike aanduider van verswakkende   of verbeterende werk- en loonsekerheid in Suid-Afrika, word Maandag om 11:00   elektronies vrygestel. Die indeks maak deel uit van Solidariteit se   Arbeidsmarkrapport (AMR), ’n kwartaallikse kommentaar op Suid-Afrikaanse   arbeidsmarkgebeure in samewerking met ETM Analytics.

 

Die AMR se   volledige inhoud is soos volg:

 

 1. Die Solidariteit-ETM   Arbeidsmarkindeks, gegrond op makro-ekonomiese data en werknemerpeilings
 2. Artikels oor:
  1.   Thomas   Piketty se Capital in the Twenty-First Century en Suid-Afrika;
  2.   die   konstitusionelehof-uitspraak in die Renate Barnard-saak en die gevolge   daarvan;
  3.   inflasie   as ’n vyand van die werkersklas;
  4.   die   mite van die “loonprysspiraal”; en
  5.   ’n   makro-oorsig oor die Suid-Afrikaanse ekonomie.

 

Vir   onderhoude of om die AMR onder embargo te bekom, kontak Piet le Roux, senior   ekonomiese navorser van die Solidariteit Navorsingsinstituut.

 

Piet le Roux

Senior ekonomiese navorser: Solidariteit Navorsingsinstituut

 

 

Justisieminister sê nie oor Kroukamp nie; Solidariteit gaan weer hof toe

23 Oktober 2014

 

Michael Masutha, die huidige minister van   justisie, het nie sy verbintenis nagekom om voor Dinsdag terugvoering aan   Solidariteit te gee rakende landdros Martin Kroukamp se aanstelling as senior   landdros nie. Solidariteit sal gevolglik sy hofsaak namens landdros Kroukamp   in die gelykheidshof voortsit.

 

Minister Masutha het op 23 September, toe die   saak in die gelykheidshof aangehoor moes word, Solidariteit versoek om hom   die geleentheid te bied om sy voorganger se besluit te heroorweeg. Die   gelykheidshof het toe beveel dat die saak tot ná 21 Oktober 2014 uitgestel   word.

 

Volgens Dirk Groenewald, hoof van Solidariteit   se Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, is Solidariteit teleurgesteld dat die   minister nie sy verbintenis om landdros Kroukamp se aanstelling te   heroorweeg, nagekom het nie. “Minister Masutha het die saak onnodig uitgestel   en het, deur sy versuim om sy verbintenis na te kom, sy integriteit onder   verdenking geplaas. Solidariteit sal eenvoudig die stryd voortsit en   voortgaan om die saak weer te laat aanhoor,” sê Groenewald.

 

Groenewald sê die positiewe kant hiervan is   dat die gelykheidshof nou die geleentheid gebied sal word om die kwessie van   absolute rasseverteenwoordiging te oorweeg. “Die publiek is geregtig op die   beste regspleging moontlik. Om sulke senior poste vakant te laat en dan terug   te trek op grond daarvan dat ʼn wit man nie transformasie sal bevorder nie, is   eenvoudig onaanvaarbaar en moet hand en tand beveg word.”

 

Solidariteit sal wéér die vorige minister van   justisie, minister Jeff Radebe, dagvaar om oor sy besluit om landdros   Kroukamp nie as senior landdros aan te stel nie, te getuig. Daarby sal   Solidariteit ook versoek dat die besluit om 22 ander poste vir senior   landdroste terug te trek en weer te adverteer, heroorweeg word.

 

Dirk Groenewald

Hoof: Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke

 

Inge Strydom

Woordvoerder: Solidariteit

 

Begroting het te veel belasting en te veel skuld

22 Oktober 2014

 

Die   minister van finansies, Nhlanhla Nene, se mediumtermynbegrotingsraamwerk, wat   vandag in die parlement ter tafel gelê is, is soos met dié van sy voorganger   Pravin Gordhan, steeds op ʼn onvolhoubare model van ʼn “ontwikkelingstaat” met   begrotingstekorte, groeiende regeringskuld en swaar belasting gebaseer. Dit   is die mening van die vakbond Solidariteit. Volgens Nene sal bykans 10,5% van   volgende jaar se belastinginkomste aan skulddelgingskoste bestee word.

 

Volgens   Paul Joubert, senior ekonomiese navorser by die Solidariteit   Navorsingsinstituut (SNI), beteken dit geen werklike belastingverligting vir   vuisvoos belastingbetalers nie; trouens sprake van verhoogde belastings word   nou algemeen gehoor. Die begrotingsraamwerk slaag nie daarin om die groei van   die Suid-Afrikaanse welsynstaat genoegsaam in te perk nie. ʼn Kommerwekkende   ophoping van regeringskuld is steeds sigbaar.

 

Die   koste van staatskuld as ʼn persentasie van belastinginkomste het sedert 2008   stelselmatig gestyg. Die styging vind tans plaas in ʼn omgewing van lae   rentekoerse, voortdurende inflasie en randswakheid. Sou ʼn opswaai in   rentekoerse plaasvind, sal al hoe meer staatsbesteding aan rente op   staatslenings bestee word, dit gedurende ʼn tydperk waar die nasionale   tesourie dit al hoe moeiliker vind om belasting in te vorder.

 

Joubert   onderstreep die bedenklike stand van Suid-Afrika se nasionale skuld.   “Regeringskuld het die afgelope dekade en veral oor die laaste vyf jaar   toegeneem. Dit kom tans op R1,8 biljoen te staan, direkte   regeringskuldwaarborge vir finansieel onstabiele organisasies soos Sanral,   Transnet, die SAL en Eskom uitgesluit.”

 

“Hoewel   die huidige omgewing van buitengewoon lae rentekoerse beteken dat die   regering se rente- en delgingskoste as ʼn persentasie van regeringsinkomste   tans slegs 10,5% is, is daar in werklikheid ʼn beduidende risiko in geval van   enige normalisering van rentekoerse. Terwyl die koste verbonde aan   staatseffekte in die kort termyn vas gemaak is, kan ʼn verhoging van die   rentekoerse dit vir die regering duurder maak om nuwe skuld te maak. Die   onlangse afgraderings deur van die groot kredietgraderingsagentskappe in 2014   onderstreep die kommer.”

 

“Indien   rentekoerse na vlakke van ʼn dekade gelede sou terugkeer, kan die nasionale   rente- en delgingskoste as ʼn persentasie van regeringsinkomste tot ongeveer   18,5% styg. So ʼn rente- en delgingslas sal moeilik wees om te dra en sal die   ekonomie verder in die vorm van hoër belasting of hoër inflasie knel,” het   Joubert bygevoeg.

 

Paul   Joubert

Senior   ekonomiese navorser: Solidariteit

 

 

Solidariteit waarsku oor impak van afleggings by IKT-maatskappye op werknemers

22 Oktober 2014

Nóg   afleggings kan by Cell C volg

 

Die vakbond   Solidariteit het vandag gewaarsku dat die aanhoudende herstrukturering en   afleggings in die inligting- en kommunikasietegnologie-bedryf werknemers   onder baie druk plaas. Dit volg nadat Solidariteit vertroulik verneem het dat   Cell C beplan om met verdere afleggings, benewens dié wat reeds aangekondig   is, voort te gaan.

 

Marius   Croucamp, bedryfshoof in die kommunikasiesektor by Solidariteit, het sy   kommer uitgespreek oor die aggressiewe en voortdurende afleggings wat die   bedryf die afgelope jaar ervaar het. “Vanjaar se afleggings is heelwat meer   as in vorige jare. Sommige maatskappye lê werknemers op groot skaal af,   terwyl slegs enkele maatskappye, soos Vodacom, nog geen grootskaalse   afleggings aangekondig het nie,” het hy gesê.

 

Croucamp   het gewaarsku dat oorblywende werknemers in die bedryf onder toenemende   werksdruk verkeer aangesien hulle hul kollegas wat afgelê word, se take moet   oorneem. “Ons herken tans ʼn patroon in die bedryf waarby afleggings tot   oorlaaide werknemers en verlaagde produksie lei, wat weer verdere afleggings   tot gevolg kan hê. Solidariteit sal daarom tydens afleggingskonsultasies met   maatskappye in die bedryf hulle onder meer versoek dat die welstand van   werknemers prioriteit moet geniet,” het Croucamp gesê.

 

Die vakbond   het die onlangse toename in werksverlies in dié bedryf toegeskryf aan die   druk op die Suid-Afrikaanse ekonomie wat onder meer insetkostes skerp laat   styg. Daarby het die implementering van nuwe tegnologieë, die hoeksteen van   die bedryf se voortbestaan, onbekostigbaar geword. Die vakbond het verder   daarop gewys dat personeel nie voldoende opgelei word om die nuwe tegnologieë   in die bedryf te bemeester nie.

 

Hieronder   volg ʼn opsomming van die aantal afleggings wat tans in die bedryf plaasvind.   Croucamp voorspel dat dié getal heelwat kan toeneem.

 

Maatskappy Aantal     werknemers wat geraak word
Telkom Nagenoeg     1000 werknemers is deur die proses geraak, waarvan 676 werknemers reeds in     alternatiewe poste geplaas is en 302 reeds vrywillige skeidingspakkette     aanvaar het. Die maatskappy is besig om ʼn oorblywende 104 werknemers in     alternatiewe poste te plaas.
MTN 847     werknemers word geraak, waarvan 200 reeds vrywillige skeidingspakkette     aanvaar het. Plasings in alternatiewe poste vind nog plaas. Daar kan tot     soveel as 354 gedwonge afleggings wees.
Cell C Sover     word 190 werknemers deur die proses geraak. Daar is egter ʼn sterk     moontlikheid dat hierdie afleggings selfs meer kan wees.

 

Marius Croucamp

Bedryfshoof: Solidariteit

 

 

Die juk van Jesus (2)

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle … My juk is sag en my las is lig” (Matt 11:28-30).

 

Waarom sou Jesus die mense wat reeds worstel met ʼn juk wat hulle seermaak, nooi om ʼn ander juk op hulle te neem? Een woord maak die verskil: “my”. Jesus se juk is anders. Sy juk is sag. Jesus sê: “Neem my juk op julle … My juk is sag en my las is lig” (Matt 11: 29-30). Nou sou ’n mens kon vra: Hoe kan ʼn juk “sag” wees? Dit word immers van hout gemaak. Die woord sag in die grondtaal kan ook soos volg vertaal word: “sag”, “aangenaam”, “genadig”, “vriendelik”, “gemaklik” of “pasgemaak” (“tailor-made”). Miskien sal laasgenoemde reg laat geskied aan die woorde van Jesus wanneer Hy sê sy juk is sag:  dis “tailor-made”.

 

Daar is ʼn legende uit die vroeë kerk, wat weliswaar nie in die Bybel opgeneem is nie, maar wat ek goed kan glo waar is. Dit vertel dat Jesus bekend was as die beste jukmaker in Galilea. Waarom sê ek dat ek kan dit glo? Ons lees in Markus 6:3 dat Jesus ʼn timmerman was voordat Hy met sy openbare bediening begin het. Verder glo ek dat alles wat Jesus gedoen het, die beste was. Ons weet dat jukke een van die produkte van ʼn skrynwerker was. Daarom sal dit my nie verbaas as Jesus wel bekend was as die beste jukmaker in Galilea nie. Ek kan my nogal voorstel dat daar bokant Jesus en sy aardse pa, Josef, se skrynwerkerswinkel in Nasaret ʼn inskripsie was: “My jukke pas volmaak.” Sy jukke het waarskynlik perfek op elke os gepas.

 

Hoe wonderlik dat God dit so beskik het dat sy Seun jukke vir osse sou maak voordat Hy mense sou bedien en help, en hulle seermaak-juk met ’n sagte juk sou vervang.

 

 

Gebed: “Jukmaker van Nasaret, ek wil U juk dra. Amen.

Outeur: Dr. Isak Burger: President van AGS van SA

Groot daling in brandstofpryse verwag – Solidariteit

21 Oktober 2014

 

Die prys   van petrol kan op 5 November met sowat 42c per liter daal terwyl die   groothandelprys van diesel met ongeveer 58c behoort te daal, het die   Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) vandag gesê.

 

Hierdie   verwagte dalings sal die prys van 93-oktaan petrol in Gauteng op ongeveer R13   per liter en die groothandelprys van diesel op minder as R12 per liter te   staan bring – vlakke wat laas in Desember 2013 gesien is. Die vooruitskatting   van die daling in brandstofpryse is geskoei op die wisselkoers van die rand   teenoor die dollar, asook internasionale petroleumprodukpryse.

 

Paul   Joubert, senior ekonomiese navorser by die SNI, het verduidelik dat die   verswakking in die waarde van die rand ʼn daling in plaaslike brandstofpryse   teëwerk. Hy het gesê die rand het in September gemiddeld teen ongeveer R10,89   teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Ten spyte van die versterking   verlede week het die rand tot dusver in Oktober gemiddeld teen ongeveer   R11,19 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel.

 

“Gelukkig   het internasionale petroleumprodukpryse, die ander faktor wat plaaslike   brandstofpryse bepaal, deur die loop van die maand oliepryse afwaarts gevolg.   Die prys van Opul-olie, wat deur die loop van September $96,45 per vat was,   verhandel tot dusver gemiddeld in Oktober bykans 9% laer op $88,10 per vat,”   het Joubert gesê.

 

Joubert het   aangedui dat die relevante tydperk vir die berekening van November se   plaaslike brandstofpryse nog tot en met Donderdag 30 Oktober duur. Hy het   gewaarsku dat indien die rand óf oliepryse van nou tot dan groot fluktuasies   ervaar, die prysverandering in November beduidend van hierdie voorspelling   kan afwyk. Die departement van energie sal die finale aankondiging oor die   brandstofprysveranderinge op 31 Oktober doen.

 

Paul   Joubert

Senior   ekonomiese navorser: Solidariteit

 

 

Hof beslis ten gunste van Solidariteit, Roos Phiyega, minister Nhleko kan moontlik tronk toe

17 Oktober 2014

 

Die arbeidshof in Johannesburg het vandag Solidariteit se   minagtingsbevel namens kol.   Kobus Roos teen die minister van polisie,   Nkosinathi Nhleko, en die nasionale polisiekommissaris, Riah Phiyega, toegestaan.   Die hof kan boonop die minister en kommissaris strafregtelik vervolg indien   hulle versuim om die hofbevel teen te staan of die bevel nie voldoende kan   teenstaan nie.

 

Solidariteit   se aansoek volg nadat Phiyega en Nhleko nie ʼn hofbevel gehoorsaam het nie   waarvolgens Roos ontplooi moes word na ʼn soortgelyke pos in   misdaadintelligensie as die pos wat hy voorheen gevul het. Die hofbevel het   gevolg nadat Roos deur lt.genl. Richard Mdluli, geskorste hoof van die   misdaadintelligensie-eenheid, uit sy pos in dié eenheid verplaas is nadat   Roos in ʼn beskermde bekendmaking bewerings en bewyse van korrupsie in   misdaadintelligensie blootgelê het.

 

Volgens Dirk Groenewald, hoof van Solidariteit se Sentrum vir Billike   Arbeidspraktyke, is Solidariteit verheug oor die uitspraak aangesien   geregtigheid uiteindelik nou vir Roos kan geskied. “Ons lid is al vir 26 jaar   ʼn getroue werknemer van die polisie. Hy   het bloot gedoen wat sy werkgewer van hom verwag het – en dit boonop goed   gedoen. Hy verdien dus nie die behandeling wat hy deur sy werkgewer ontvang   het nie,” het Groenewald gesê.

 

Groenewald sê die nasionale kommissaris en die minister het tot 28   November 2014 geleentheid om die meriete van die minagtingsbevel teen te   staan. Hy sê die hof kan, indien die nasionale kommissaris en die minister   nie daarin kan slaag om hul onskuld te bewys nie, of versuim om die bevel in   die hof teen te staan, tronkstraf of ʼn boete aan hulle toedien.

 

Adv.   Dirk Groenewald

Hoof:   Sentrum vir Billike Arbeidspraktyke, Solidariteit